HyperElias@WorldCatalogue
Sekundärliteratur Norbert Elias, Figurationssoziologie & Zivilisationstheorie/ 
secondary literature on Norbert Elias, figurational sociology & theory of civilization
alle Sprachen/ all languages
Buchstaben J-L/ letters J-L 

(K - L)

Jager, Hugo de (1975): Mensbeelden en maatschappijmodellen. Kernproblematiek der sociale wetenschappen, Leiden 1975.

Jager, Hugo de; Mok, Albert Louis (1972): Figuratiesociologie, in: Jager, Hugo de; Mok, Albert Louis (Red.): Grondbeginselen der sociologie, Gezichtspunten en begrippen, (deutsche Version: Grundlegung der Soziologie, Köln 1972), 7e herz. druk, Leiden / Antwerpen 1978, 335-337, 8e herz. druk, Leiden / Antwerpen 1983, 360-362.

Jäger, Wolfgang (1995): "Menschenwissenschaft" und historische Sozialwissenschaft. Möglichkeiten und Grenzen der Rezeption von Norbert Elias in der Geschichtswissenschaft, Archiv für Kulturgeschichte 77, 85-116.

Jagers, René (1982a): Geweld en de controle over gewelddadige impulsen in enkele tribale samenlevingen, Publicatieserie Vakgroep Culturele Antropologie, Nijmegen.

Jagers, René (1982b): Geweld in tribale samenlevingen, in: Blok, Anton; Brunt, Lodewijk (Red.): Beschaving en geweld: antropologische en historische kritiek op de civilisatietheorie van Norbert Elias, Sociologische Gids - Tijdschrift voor sociologie en sociaal onderzoek 29 (3-4), 210-224.

Janion, Maria (2001): Sukob oko antisemitizma, Matrica Hrvatska, 4.

Jansz, Ulla (1981): Gemeentelijk koken en wassen in Amsterdam 1915-1939, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 7 (4), 501-523.

Jary, David (1987a): The Figurational Sociology of Sport and Leisure of Elias and Dunning and Its Alternatives, Loisir et Societe / Society and Leisure 10 (2), 177ff.

Jary, David (1987b): Review - ´Quest for Excitement: Sport and Leisure in the Civilizing Process´, Theory, Culture and Society 4 (2-3), 563-570.

Jáuregui, José Antonio (1990): El Ordenador Cerebral. Un análisis del cerebro como un ordenador que indica y ordena al individuo qué debe hacer para que funcione su cuerpo y su sociedad mediante el disparo de mecanismos emocionales, Barcelona 1990, (english translation of title: The Emotional Computer, translated from the Spanish by Eduardo Jáuregui and Pablo Jáuregui, Oxford 1995.)

Jáuregui, Pablo (2001): National Pride and the Meanings of "Europe": A Comparative Study of Britain and Spain. Unpublished PhD thesis, Department of Political and Social Sciences, European University Institute, Florence.

Jáuregui, Pablo (2002): Europeanism versus Africanism: "Europe" as a symbol of modernity and democratic renewal in Spain, 77-100, in: Malmborg, Mikael; Stråth, B. (Eds.): The Meaning of Europe, Oxford, Berg, ISBN: 1-85973-576-2 (Hardback), 1-85973-581-9 (paperback).

Jehle, Peter (1990): Zur Erinnerung an Norbert Elias (1897-1990), Argument 32 / 5(183), 673.

Johnson, Eric A.; Monkkonen, Eric H. (Eds.) (1996): The Civilisation of Crime: Violence in Town and Country since the Middle Ages, Urbana, University of Illinois Press, ISBN: 0-252-02242-4 (hardback); 0-252-06546-8 (paperback).

Jong, Mayke de (1981): 'Claustrum' versus 'saeculum'. Opvoeding en affectbeheersing in een Karolingische kloostergemeenschap, Symposion - Tijdschrift voor maatschappijwetenschap 3 (1-2), Bremen, Jan van; Cruson, Cees; Snell, Helle; Verrips, Jojada; Zwaan, Ton (Red.): Facetten van mentaliteiten, 46-54.

Jong, Mayke de (1982): Monniken, ridders en geweld in elfde-eeuws Vlaanderen, in: Blok, Anton; Brunt, Lodewijk (Red.): Beschaving en geweld: antropologische en historische kritiek op de civilisatietheorie van Norbert Elias, Sociologische Gids - Tijdschrift voor sociologie en sociaal onderzoek 29 (3-4), 279-295.

Jong, Simon Cornelis Nicolaas de (1980): Onderwijs en civilisatieprocessen: een Hist.-Sociologische Studie, meer in het bijzonder van Onderwijs en Sociale Verandering in Tunesië, (französisch: Enseignement et civilisation: une étude de sociologie historique sur l'enseignement et les changements sociaux en Tunisie. Avec un résumé en français), Rotterdam.

Jong, Simon Cornelis Nicolaas de (1985): L'Expansion des Systèmes d'Enseignement dans les États Islamiques Anciens et les Processes de Civilisation et de Transformation Rurales, Verhandelingen 37, Den Haag.

Journet, N. (2000): Norbert Elias a-t-il raison?, Sciences humaines 102, Auxerre.

Juliá, S. (1994): Historia social / sociología histórica. Madrid.

Jurga, Werner (1998): Die politische Dimension von Zeit in der Wissenssoziologie von Norbert Elias Die Zeit als Orientierungssystem und als Symbol gesellschaftlicher Verhältnisse, Dissertation. Universität-Gesamthochschule Duisburg.


K  (J - L)

Kaesler, Dirk (2000) (Hrsg.): Klassiker der Soziologie. Von Augste Comte bis Norbert Elias, München: Beck.

Kahlert, Heike (1995a): Figurationssoziologie, Machtspiele und das Geschlechterverhältnis. Bericht über die Tagung zu Norbert Elias, Hamburg, Juni 1995, Feministische Studien 13, Weinheim: Deutsche Studien Verlag, 143-147.

Kahlert, Heike (1995b): Zweierlei Soziologien? Zum Verhältnis von feministischer und traditioneller Wissenschaft, anlässlich einer Tagung ueber Norbert Elias, Soziologie (3), 23-31.

Kalberg, Stephen (1992a): "The German Sonderweg De-Mystified: A Sociological Biography of a Nation". Review Essay of Studien über die Deutschen, by Norbert Elias (Suhrkamp,1989), in: Theory, Culture and Society 9 (3), 111-124.

Kalff, Elsbeth (1987a): Honorabele particulieren als voorposten van de staat. Zorg om ongezonde woningen in Parijs, 1850-1880, Sociologisch Tijdschrift 13 (4), Staat en Verzorging, 751-795.

Kalff, Elsbeth (1987b): La sensibilisation à l'hygiène, Paris 1850-1880. La loi sur les logements insalubres, Les Annales de la recherche urbaine (33), La ville et ses logements, 97-104.

Kampe, Dietmar (Hrsg.) (1975): Abstraktion und Geschichte: Rekonstruktion des Zivilisationsprozesses, München.

Kanacher, Ursula (1987): Wohnstrukturen als Anzeiger gesellschaftlicher Strukturen. Eine Untersuchung zum Wandel der Wohnungsgrundrisse als Ausdruck gesellschaftlichen Wandels von 1850 bis 1975 aus der Sicht der Eliasschen Zivilisationstheorie, Frankfurt a.M.

Kapsis, Robert E. (1994): Review - ´Mozart: Portrait of a Genius´, Contemporary Sociology 23 (3), 432-434.

Kapteyn, Paul Joan Geoge (1995): The Stateless Market: The European Dilemma of Integration and Civilisation, London: Routledge.

Kapteyn, Paul Joan George (1975): Hiërarchie en ongehoorzaamheid tussen mannen en vrouwen: Aletta Jacobs en de vrouwenemancipatie in de negentiende eeuw, De Gids 138 (10), 713-726.

Kapteyn, Paul Joan George (1977): Aletta Jacobs and Female Emancipation in the Netherlands, in: Gleichmann, Peter Reinhart; Goudsblom, Johan; Korte, Hermann (Eds.): Human Figurations: Essays for - Aufssätze für Norbert Elias, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, Sonderband, 284-292.

Kapteyn, Paul Joan George (1978): Het geweten is een modern product, De Gids 141 (9-10), 561-670.

Kapteyn, Paul Joan George (1980): Taboe, macht en moraal in Nederland, Amsterdam.

Kapteyn, Paul Joan George (1981): Over taboes gesproken. Een antwoord aan Benjo Maso, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 7 (4), 467-486.

Kapteyn, Paul Joan George (1983a): Geweld in tijden van vrede, in: Moors, J.; Wemekamp, H. (Red.): Handen thuis. Opstellen voor hulpverleners over geweld, Deventer, 14-21.

Kapteyn, Paul Joan George (1983b): Patronen van bedrog. Over trouw tussen mannen en vrouwen, vooral nu, De Gids 146 (2-3), 107-114.

Kapteyn, Paul Joan George (1984): "Een geintje, meester": over veranderende gezagsverhoudingen op een LTS, Jeugd en Samenleving 14 (1), 4-37. (Wiederveröffentlichung in: Kapteyn, Paul Joan George (1985): In de speeltuin Nederland. Over gezagsveranderingen tussen ouderen en jongeren, Synopsis, Amsterdam, 11-59.)

Kapteyn, Paul Joan George (1985): "Een goede opvoeding geeft ook problemen": over gezagsveranderingen tussen ouderen en jongeren, Concilium - Internationaal Tijdschrift voor theol. 21 (5), 33-43.

Kapteyn, Paul Joan George (1986): Het nieuwe gelijk. Over het oordeel van de commissie kleine criminaliteit, Nederlands Tijdschrift voor criminologie - Criminele sociologie, criminele psychologie, forensische psychiatrie, penelogie, jeugdolelinguentie, reclassering 28 (5-6), 247-255.

Kapteyn, Paul Joan George (1987a): De prijs van het goede vertrouwen. Over gewetensvorming en de groei en krimp van het maatschappelijk netwerk, in: Fortuyn, Wilhelmus S. Pim; Stuurman, Sijbrand (Red.): Socialisten in no-nonsense tijd, Nijmegen, 137-152.

Kapteyn, Paul Joan George (1987b): Publieke moraal en zelfcontrole, Justitiële Verkenningen. Documentatieblad van het Ministerie van Justitie 13 (6), 65-67.

Kapteyn, Paul Joan George (1988): In "de jungle". Over de integratie van een asociale buurt, Tijdschrift voor Andragologie 17 (3), 139-155.

Kapteyn, Paul Joan George (1989): Winkeldiefstal in Europees perspectief. Een vergelijkend onderzoek in Amsterdam, Zürich en München, Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie, WODC-rapporten 91, Arnhem.

Kapteyn, Paul Joan George (1993): Markt zonder staat: het Europese dilemma van integratie en civilisatie, Ser. Nieuwe didactiek voor bestuur en politiek 3, Bussum, (english version: The Stateless Market: The European Dilemma of Integration and Civilisation, London 1995.)

Kapteyn, Paul Joan George (2003): European Integration and Norbert Elias´s Sociology, in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.

Karger, Fritz (1977): Fata Libelli, in: Gleichmann, Peter Reinhart; Goudsblom, Johan; Korte, Hermann (Eds.): Human Figurations: Essays for - Aufssätze für Norbert Elias, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, Sonderband, 23-24.

Karlberg, Bertil (1997): Civilisation och barbari: Du levande hopp, Årsbok för kristen humanism 59, Uppsala, 84-85.

Karrer, D. (2002): Der Kampf um Integration: Zur Logik ethnischer Beziehungen in einem sozial benachteiligten Stadtteil, Wiesbaden, Westedeutscher Verlag.

Käsler, Dirk (1984): Die frühe deutsche Soziologie 1909 bis 1914 und ihre Enstehungs-Milieus, eine wissenschaftssoziologische Untersuchunge, Studien zur Sozialwissenschaft 58, Opladen.

Käsler, Dirk (1991): Norbert Elias Un sociologo europeo del XXI secolo, Rassegna italiana di sociologia 22, 1991, 465-475, (deutsche Version: Norbert Elias - ein europäischer Soziologe für das 21. Jahrhundert, in: Rehberg, Karl-Siegbert (Hrsg.): Norbert Elias und die Menschenwissenschaft. Studie zur Entstehung und Wirkungsgeschichte seines Werkes, Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1149, 434-445.)

Kauppi, Niilo (2000): The Politics of Embodiment. Habits, Power and Pierre Bourdieu's Theory, Frankfurt a.M. / Berlin / Bern / Bruxelles / New York / Wien.

Kautt, Friederike (1993): Etablierte und Außenseiter: Eine Untersuchung zur figurationssoziologischen Forschungsperspektive, (english translation of title: Established and Outsiders: An Investigation of Figurational Sociological Research Perspectives), Universität Erlangen, Masters Thesis.

Keaveney, Colin (1997): La Bruyère and the 'Civlising Process', Seventeenth-Century French Studies, Society for Seventeenth-Century French Studies, Norvich 19, 83-94.

Kellner, Roman (1995): Norbert Elias und die Ethnologie - über die Probleme der Ethnologie mit der Zivilisationstheorie, (english translation of title: Norbert Elias and Anthropology: On the Problems Anthropologists have with the Theory of Civilising Processes), Angewandte Sozialforschung - Zeitschrift für Mitteleuropa / Applied Social Research - Journal for Central Europe 19 (2), 201-212.

Kempers, Bram (1989): Kunst, Macht und Mäzenatentum. Der Beruf des Malers in der Renaissance, München, (niederländische Version 1987; english version: Painting, Power and Patronage, in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (2003) (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.)

Kempers, Bram (1994): Civilization, State Formation and Professionalization: The Problem of Different Levels of Abstraction in Sociological and Historical Theories, Paper presented at the 13th Weltkongress für Soziologie in Bielefeld (18.-23.7.1994).

Kempers, Bram (1995): Civilisatie: het vraagstuk van reikwijdte en samenhang. Een voorstel tot conceptuele verheldering, (english translation of title: Civilization: The Question of Scope and Interdependence. An Attempt at Conceptual Clarification - Thematic issue on Elias's theory of civilising processes again under discussion), Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 22 (2), 324-349.

Kermode, Frank (1995): Review - ´Mozart: Portrait of a Genius´, New York Review of Books 42 (16), ISSN: 0028-7504, 32-34 and 43.

Kew, F. (1990): The Development of Games: An Endogenous Explanation, International Review for the Sociology of Sport 25 (4), 251-267.

Keyser, Toine de (1982a): Over nabijheid en afstand in de opvoeding, Sociologisch Tijdschrift 9 (1), 41-74, (Wiederveröffentlichung in: Keyser, Toine de (1985): Afstand en intimiteit. Sociologische beschouwingen, Publikatiereeks Sociologisch Instituut, Universiteit van Amsterdam, 42-68.)

Keyser, Toine de (1982b): Over onzichtbare opvoeding in het onderwijs, De Gids 145 (3-4), 217-234, (Wiederveröffentlichung in: Keyser, Toine de: Afstand en intimiteit. Sociologische beschouwingen, Publikatiereeks Sociologisch Instituut, Universiteit van Amsterdam, 1985, 13-41.)

Keyser, Toine de (1985): Partijen, fuiven en feesten, in: Keyser, Toine de: Afstand en intimiteit. Sociologische beschouwingen, Publikatiereeks Sociologisch Instituut, Universiteit van Amsterdam, 117-126.

Kielstra, Nico (1981): Civilisatie of verwilldering. Elias, Moscovici en de menselijke natuur, Symposion - Tijdschrift voor maatschappijwetenschap 3 (1-2) Bremen, Jan van; Cruson, Cees; Snell, Helle; Verrips, Jojada; Zwaan, Ton (Red.): Facetten van mentaliteiten, 6-19.

Kießler, M.; Eckert, J. (1990): Multikulturelle Gesellschaft und Urbanität. Die soziale Konstruktion eines innerstädtischen Wohnviertels aus figurationssoziologischer Sicht, Migration 8, 43-81.

Kilminster, Richard (1983): Review - ´The Civilizing Process 2: State Formation and Civilization´, Sociology 17 (3), 399-402.

Kilminster, Richard (1987): Introduction to Elias, Theory, Culture and Society - Explorations in Critical Social Science 4 (2-3), Special Issue: Norbert Elias and Figurational Sociology, 213-222.

Kilminster, Richard (1989a): Sociology and the Professional Culture of Philosophy, in: Hans, Haferkamp (Ed.): Social Structure and Culture, Berlin / New York, 289-312.

Kilminster, Richard (1989b): The Limits of Transcendental Sociology, Theory, Culture and Society 6 (4), 655-663.

Kilminster, Richard (1991a): Civilization and the Human Self-Image. Evaluating Elias, Theory, Culture and Society - Explorations in Critical Social Science 8 (2), 165-176.

Kilminster, Richard (1991b): Structuration Theory as a World View, in: Bryant, Christopher; Jary, David (Eds.): Giddens's Theory of Structuration. A Critical appreciation, London / New York, 74-115, (Wiederveröffentlichung in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (2003) (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.)

Kilminster, Richard (1992): Review - ´The Society of Individuals´, Sociology 26 (3), 561-563.

Kilminster, Richard (1993): Review - ´Time. An Essay´, Sociological Review 41 (4), 761.

Kilminster, Richard (1994): The Symbol Theory as a Research Programme, Paper presented at the 13th Weltkongress für Soziologie in Bielefeld (18.-23.7.1994).

Kilminster, Richard (1995): From Philosophy to Sociology. Elias and the Neo-Kantians, A Response to Benjo Maso, Theory, Culture and Society - Explorations in Critical Social Science 12 (3), 81-120.

Kilminster, Richard (1996): Norbert Elias und Karl Mannheim - Nähe und Distanz, in: Rehberg, Karl-Siegbert (Hrsg.): Norbert Elias und die Menschenwissenschaft. Studie zur Entstehung und Wirkungsgeschichte seines Werkes, Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1149, 352-392, (english version: Norbert Elias and Karl Mannheim - Closeness and Distance, in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (2003) (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.)

Kilminster, Richard (1998): The Sociological Revolution: From the Enlightenment to the Golden Age, London / New York, 2000, London: Routledge, ISBN: 0-415-26310-7; paperback edition 2002, ISBN: 0-415-02920-1.

Kilminster, Richard (2007): Norbert Elias. Post-philosophical sociology, London/UK; New York/USA: Routledge.

Kilminster, Richard; Mennell, Stephen John (2000): Norbert Elias, in: Malden, George Ritzer (Ed.): The Blackwell Companion to Major Social Theorists, Mass.: Blackwell, 601-629.

Kilminster, Richard; Wouters, Cas; (1994): Elias and the Neo-Kantians: An Alternative View - A Comment on Benjo Maso, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 20 (3), 98-133.

Kim, Eun-Young (1995): Norbert Elias im Disskurs von Moderne und Postmoderne. Ein Rekonstruktionsversuch der Eliasschen Theorie im Licht der Diskussion von Foucault und Habermas, Marburg.

Kirsch, Fritz-Peter (1990): Sur l'utilite des travaux de Norbert Elias dans le cadre des etudes sur la litterature occitane moderne, Bulletin de l'Association Internationale des Etudes Occitanes 7, 31-39.

Kirsch, Fritz-Peter (1991): Les Theses de Norbert Elias et l'histoire litteraire de la France, Litterature 84, 30-44.

Kirsch, Fritz-Peter (1992): De l'utilitat de li recercas de Norbert Elias dins l'encastre dai estudi sus la literatura occitana odierna, Oc 302, 43-49, Nizza, LA=occitan.

Kiss, Gabor (1983): Theorie-Show? Randbemerkungen zu den feierlichen Selbstdarstellungs-Veranstaltungen des Themenbereiches "Soziologische Theorien" beim 21. Deutschen Soziologentag, Soziale Welt 34 (2), 249-251.

Kiss, Gabor (1990): Über Norbert Elias. Das Werden eines Menschenwissenschaftlers, Soziologische Revue 13 (3), 293-295.

Kiss, Gabor (1991): Systemtheorie oder Figurationssoziologie - was leistet die Figurationsforschung? Kuzmics, Helmut; Mörth, Ingo (Hrsg.): Der unendliche Prozeß der Zivilisation. Zur Kultursoziologie der Moderne nach Norbert Elias, Frankfurt a.M. / New York, 79-94.

Kittstein, Ulrich (2001): Zivilisation und Kunst. Eine Untersuchung zu Eduard Mörikes "Maler Nolten", Mannheimer Studien zur Literatur- und Kulturwissenschaft 23, St. Ingbert.

Kivisto, Peter (1981): Review - ´What is Sociology?´ International Journal of Comparative Sociology 22 (3-4), 289-290.

Kivisto, Peter (1988): Quest for Excitement: Sport and Leisure in the Civilizing Process, International Journal of Comparative Sociology 29 (3-4), 287-288.

Klein, Gabriele (1990a): "Wenn das Blut in Wallung kommt..." Vom Menuett zum Walzer oder: Zum Wandel der Tanzform im Prozeß der Zivilisierung, in: Korte, Hermann (Hrsg.): Gesellschaftliche Prozesse und individuelle Praxis. Bochumer Vorlesungen zu Norbert Elias' Zivilisationstheorie, Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch wissenschaft 894, 197-215.

Klein, Gabriele (1990b): Frauen, Körper, Tanz: Eine Zivilisationsgeschichte des Tanzes, (english translation of title: Women, Bodies, Dance: A History of Dance in Civilisational Perpective), Weinheim / Berlin, 1990, 1992, Quadriga, ISBN: 3-88679-194-7, paperback: Heyne 1994.

Klein, Gabriele (1999): Electronic Vibration: Pop Kultur Theorie (a theory of pop culture) 1999.

Klein, Gabriele (Hrsg.) (2000): Tanz Bild Medien, (english translation of title: Dance, Image, Media), Münster / Hamburg / Berlin / Wien / London, Lit Verlag.

Klein, Gabriele (Hrsg.) (2002): Tanz Theorie Text, Münster / Hamburg / Berlin / Wien / London, Lit Verlag.

Klein, Gabriele; Liebsch, Katharina (Hrsg.) (1997): Zivilisierung des weiblichen Ich, Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1305.

Klein, Gabriele; Treibel, Annette (Hrsg.) (2000): Skepsis und Engagement: Festschrift für Hermann Korte, Münster / Hamburg / Berlin / Wien / London, Lit Verlag, ISBN: 3-8258-4638-5; 

Klein, Laurence E. (1997): Coffeehouse Civility 1600-1714: An Aspect of Post-Courtly Culture in England, The Huntington Library quarterly. Studies in English and American History and literature 59 (1), Henry E. Huntington Library and Art Gallery, San Marino, California, 31-51.

Kleinau, Elke (1997): Individuierung und Zivilisierung - Studien über Norbert Elias: Soziologische Revue Besprechungen neuer Literatur 21, 462-468.

Kleinspehn, Thomas (1985): Macht und Zivilisation. Materialien zu Norbert Elias' Zivilisationstheorie 2, Soziologische Revue 8 (3), 256-258.

Kleinspehn, Thomas (1988): Der Ort der psychoanalytischen Theorie in der historischen Forschung. Versuch einer Zwischenbilanz der Psychohistorie, Psychologie und Gesellschaftskritik 12 (3), 89-110.

Kleinspehn, Thomas (1990a): Außenseiter und Etablierte. Norbert Elias` und John Scotsons klassische Gemeindestudie, Zu Norbert Elias und John Scotson: Etablierte und Außenseiter, Süddeutsche Zeitung Nr. 236 (13.-14.10.1990), Frankfurt a.M., 29.

Klingemann, Carsten (1990b): Das Institut für Sozial- und Staatswissenschaft an der Universität Heidelberg zu Ende der Weimarer Republik und während des Nationalsozialismus, Jahrbuch. für Soziologiegeschichte, 79-120.

Klotter, Christoph (1993): Körper und Rücken. Psychomed 5 (3), 189-194.

Knijff, Rudolf (1987): Bibliography of Norbert Elias 1983-1986, Theory, Culture and Society - Explorations in Critical Social Science 4 (2-3), Norbert Elias and Figurational Sociology, 541-543.

Köbben, André J. F. (1983): Over betrokkenheid en distantie, Sociologisch Tijdschrift 10 (3), 568-573.

Kocka, Jürgen; Löffler, Christine; Noya-Miranda, Francisco Javier (1994): Norbert Elias desde el punto de vista de un historiador, Revista Espanola de Investigaciones Sociológicas 65, 93-101.

Kohlmeier, Markus (2001): Analyse und Vergleich der Normendarstellung in ausgewählten frühneuhochdeutschen Prosaromanen; unter besonderer Berücksichtigung der Zivilisationstheorie von Norbert Elias, Frankfurt am Main, Bern, Lang, 2001

Komen, Mieke (1995): Elias's Theory of Civilizing Processes: An Exploratory Note on the Judicial System, Families, and Juvenile Delinquency in the Netherlands, Sociological Studies of Children 7, 231-246.

Komen, Mieke (2002): Dangerous children: Juvenile delinquency and judicial intervention in the Netherlands 1960 - 1995, Crime, Law and Social Change 37, 379-401.

Komter, Aafke (1987): Het figuratiesociologisch optimisme over de machtsverhouding tussen de seksen: de wens als vader van de gedachte, in: Beek, W. E. A. van (Red.): Sociologisch en antropologisch jaarboek 1987, SISWO, Stichting Interuniversitaire Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek te Amsterdam, Deventer, 148-165.

König, Oliver (1990): Nacktheit. Soziale Normierung und Moral, Opladen, Westdeutscher Verlag, ISBN: 3-531-12175-8.

König, Helmut (1993): Norbert Elias und Sigmund Freud. Der Prozeß der Zivilisation, Leviathan - Zeitschrift für Sozialwissenschaft 23 (2), 205-221.

König, Helmut (1994, Tagungsplanung): Zivilisationstheorien und Destruktivitätsgeschichte des 20. Jahrhunderts, Tagung v. 7.-9. Oktober 1994, Hamburger Institut für Sozialforschung, Tagungsbeiträge: Stölting, Erhard: Was hat die Sozialwissenschaft zur Katastrophengeschichte des 20. Jahrhunderts zu sagen?; Bude, Heinz: Hat die Sozialwissenschaft etwas zur Katastrophengeschichte zu sagen?; Schneider, Christian: Zivilisation, Destruktivität und Barbarei in der Freudschen Theorie; Whitebook, Joel: Zivilisation, Destruktivität und Barbarei in der nach-freudschen Psychoanalyse; Engler, Wolfgang: Zivilisierung der Gewalt; Steinert, Heinz: Einhegungsversuche der Gewalt im bürgerlichen Zeitalter; Türcke, Christoph: Zwischen Ohnmacht und Fixierung. Adorno / Horkheimer und die Destruktivität des 20. Jahrhunderts; Lärmann, Klaus: Die Ästhetisierung der Kritischen Theorie als Antwort auf die Destruktivität des 20. Jahrhunderts; Breuer, Stefan: Zur Kritik des Zivilisationsbegriffs; Reemtsma, Jan Philipp: Plädoyer für den Zivilisationsbegriff.

König, Oliver (1996): "Ein erratischer Block". Interviews mit Frankfurter Hochschullehrern zu Norbert Elias, in: Rehberg, Karl-Siegbert (Hrsg.): Norbert Elias und die Menschenwissenschaft. Studie zur Entstehung und Wirkungsgeschichte seines Werkes, Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1149, 150-157.

König, Oliver (2001) : Die Gruppe der Individuen. Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik 37 (2), 177-193.

König, Rene (1971): Über Adorno, Horkheimer, Georg Simmel, Norbert Elias, u.a.; in: Fassmann, Kurt; Bill, Max; V. Ditfurth, Hoimar; Helbling, Hanno; Jens, Walter; Jungk, Robert; Eugen, Kogon (Hrsg.): Die Grossen der Weltgeschichte, Zürich: Kindler.

Königsberger, Hans G. (1977): Dominium regale or dominium politicum et regale, in: Gleichmann, Peter Reinhart; Goudsblom, Johan; Korte Hermann (Eds.): Human Figurations. Essays for - Aufssätze für Norbert Elias, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, Sonderband, 293-318.

Koning, Nico; Achterhuis, Hans (1980): Bedrijfsmatige therapeutische hulp op de korrel, Anders. Tijdschrift voor groei naar welzijn 2 (6), 2-11.

Korte, Hermann (1977): Bevölkerungsbewegungen als Beispiel ungeplanter Prozesse, in: Gleichmann, Peter Reinhart; Goudsblom, Johan; Korte, Hermann (Hrsg.): Materialien zu Norbert Elias' Zivilisationstheorie, Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch wissenschaft 233, 1979, 1982, 407-431.

Korte, Hermann (1979): Funktionswandel, bürgerliches Engagement und Identifikationsmöglichkeiten im kommunalen Raum, in: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.): Die Kommune als Partner der Raumordnung und Landesplanung. Grußworte, Referate und Diskussion anläßlich der [18.] Wissenschaftliche Plenarsitzung 1979 in Augsburg, Veröffentlichung der Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Forschungs- und Sitzungsberichtsreihe 135, Wissenschaftliche Plenarsitzung 18, Hannover 1980, 43-50.

Korte, Hermann (1984): Die etablierten Deutschen und ihre ausländischen Außenseiter, in: Gleichmann, Peter Reinhart; Goudsblom, Johan; Korte, Hermann (Hrsg.): Macht und Zivilisation. Materialien zu Norbert Elias' Zivilisationstheorie 2, Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch wissenschaft 418, 261-279, (Wiederveröffentlichung in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (2003) (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.)

Korte, Hermann (1988): Über Norbert Elias. Das Werden eines Menschenwissenschaftlers, Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch 1558, 1988, 2. Aufl. Opladen 1997.

Korte, Hermann (1990a): Von Elias lernen. Ein Vorwort, in: Korte, Hermann (Hrsg.): Gesellschaftliche Prozesse und individuelle Praxis. Bochumer Vorlesungen zu Norbert Elias' Zivilisationstheorie, Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch wissenschaft 894, 7-14.

Korte, Hermann (1990b): Zwischen Provinz und Metropole. Essays von der Nützlichkeit der Soziologie, Darmstadt.

Korte, Hermann (Hrsg.) (1990c): Gesellschaftliche Prozesse und individuelle Praxis. Bochumer Vorlesungen zu Norbert Elias' Zivilisationstheorie, Frankfurt/Main 1990, Suhrkamp.

Korte, Hermann (1991): Norbert Elias in Breslau. Ein biographisches Fragment, Zeitschrift für Soziologie 20, 3-11.

Korte, Hermann (1992): Norbert Elias. Seine erste Publikation - Beleg einer frühen interdisziplinären Orientierung. In: Wissenschaft und Fortschritt (WIFO). Darmstadt, H.1 (Jan. 1992), 29-31.

Korte, Hermann (1993): Blicke auf ein langes Leben - Norbert Elias und die Zivilisationstheorie. Mit einem Vorwort von Hubert Christian Ehalt und einem Beitrag von Helga Nowotny, Wiener Vorlesungen im Rathaus, heraugegeben von der Kulturabteilung der Stadt Wien, MA 24, bzw. Wien, Picus 1993. ISBN: 3-85452-323-8.

Korte, Hermann (1994a): Norbert Elias and the Theory of Civilisation, in: Sociology in Germany: Development - Institutionalization - Theoretical Disputes. Edited on occasion of the XIIIth World Congress of Sociology and on behalf of the Committee of the Deutsche Gesellschaft für Soziologie by Bernhard Schäfers, Soziologie: Special edition 1994,3, Opladen, 164-176.

Korte, Hermann (1994b): Geschichte der Soziologie - History of Sociology, Opladen, Leske und Budrich, ISBN: 3-8100-0966-0.

Korte, Hermann (1995): Norbert Elias (1897-1990), Dialektik - Enzyklopädische Zeitschrift für Philosophie und Wissenschaft (3), 29-134.

Korte, Hermann (1996): Norbert Elias an der Universität Leicester, in: Rehberg, Karl-Siegbert (Hrsg.): Norbert Elias und die Menschenwissenschaft. Studie zu Entstehung und Wirkungsgeschichte seines Werkes, Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1149, 77-86.

Korte, Hermann (1997): Über Norbert Elias. Das Werden eines Menschenwissenschaftlers. Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch 1558, 1988, Leverkusen: Verlag Leske und Budrich 1997.

Korte, Hermann (1998): Utopia: Das Himmelreich auf Erden? Biblothek der Provinz, Linz / Wien / Weitra / München.

Korte, Hermann (Hrsg.) (1990): Gesellschaftliche Prozesse und individuelle Praxis: Bochumer Vorlesungen zu Norbert Elias' Zivilisationstheorie, (english translation of title: Social Processes and Individual Activities: Bochum Lectures on Norbert Elias's Theory of Civilising Processes), Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch wissenschaft 894, ISBN: 3-518-28494-0.

Korver, Ton (1985): De beheerste klasse, Sociologische Gids - Tijdschrift voor sociologie en sociaal onderzoek 32 (3), 218-231.

Köstlin, Konrad (1996): Die "Historische Methode" der Volkskunde und der "Prozeß der Zivilisation" des Norbert Elias, in: Glaser, Renate; Luserke, Matthias (Hrsg.): Literaturwissenschaft - Kulturwissenschaft. Positionen, Themen, Perspektiven, WV Studium Band 171, Opladen, 93 - 115. (Zuerst in: Harmenung, Dieter; Wimmer, Erich (Hrsg.) (1990): Volkskultur - Geschichte - Region. Festschrift für Wolfgang Brückner zum 60. Geburtstag, Würzburg, 58-76.)

Kowalsky, Wolfgang (1990): Rezension - ´Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert´, Das Argument 32 (182), 623-625.

Kozlarek, Oliver (1999): La "sociedad mundial" y la carencia de reflexiones normativas en las teorías sociales de niklas luhmann y norbert elias, Revista mexicana de ciencia política - México, 44 (177-178), 19-49.

Kragt, Veralin (1989): De ontwikkeling van het verpleegkundig beroep in Nederland: Tijdschrift voor ziekenhuisverpleging 33 (17-18), 791-798 and 853-860.

Kranendonk, Willem H. (1990): Society as Process. A Bibliography of Figurational Sociology in the Netherlands (up to 1989), Amsterdam, Sociologisch Institut.

Kranendonk, Willem H. (2004): 

Krarup, Karl (1983): Review - ´The Civilizing Process 2: State Formation and Civilization´, Acta Sociologica 26 (3-4), 342-345.

Kreutz, Henrik (1995): Eine globale Entwicklungstheorie menschlicher Zivilisation als Alternative zu reduktionistischen Theorien menschlichen Handelns? Kritische Bemerkungen zum Werk von Norbert Elias und seiner Rezeption, (english translation of title: A global theory of the development of human society as an alternating to a reductionist theory of human action? Critical notes on the work of Norbert Elias and its reception), Angewandte Sozialforschung - Zeitschrift für Mitteleuropa / Applied Social Research - Journal for Central Europe 19 (2), 213-220.

Krieken, Robert van (1989): Violence, Self-Discipline and Modernity: Beyond the Civilizing Process, The Sociological Review 37, 193-218.

Krieken, Robert van (1990a): Social discipline and State Formation: Weber and Oesterreich on the historical sociology of subjectivity, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 17 (1), 3-29.

Krieken, Robert van (1990b): The Organization of the Soul: Elias and Foucault on Discipline and the Self, Archives européennes de sociologie / European Journal of Sociology / Europäisches Archiv für Soziologie 31 (2), 353ff., (Wiederveröffentlichung in: Prokla - Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft 21 (85), 602-619, erneut in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (2003) (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications; deutsche Version: Die Organisierung der Seele. Elias und Foucault über Disziplin und das Selbst - (Übersetzung: Schaaf, Stefan), Archives Européen de Sociologie 31 (2).)

Krieken, Robert van (1996): Proto-Governmentalization and the Historical Formation of Organizational Subjectivity, Economy and Society 25 (2), 195-221.

Krieken, Robert van (1997): Why we should Disentangle Ourselves from the 'Problem of Order': Figurations, Habitus and Interdependence in the Sociology of Norbert Elias, at: Norbert Elias (1897-1990) - Centenary Session, American Sociological Association, Toronto (9.-13.8.1997).

Krieken, Robert van (1998): Norbert Elias, Key sociologists, London, Routledge, ISBN: 0-415-10415-7 (hbk); 0-415-10416-5 (pbk).

Krieken, Robert van (1999a): The "stolen Generations": On the removal of Australian indigenous children from their families and its implications for the sociology of childhood, Childhood. A global journal of child research published in association with the Norwegian Centre for Child Research 6, London.

Krieken, Robert van (1999b): The Barbarism of Civilisation: Cultural Genocide and the "Stolen Generations", British Journal of Sociology 50 (2), 297-315.

Krieken, Robert van (2002a): Reshaping Civilisation: Liberalism between Assimilation and Cultural Genocide, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 29 (2), 215-247.

Krieken, Robert van (2002b): The paradox of the "two sociologies": Hobbes, Latour and the Constitution of modern social theory, Journal of Sociology, 38 (3), 255-273.

Krieken, Robert van (2003): Norbert Elias, in: Anthony Elliot & Larry Ray (eds): Key temporary theorists, Malden/Mass/USA & Oxford/UK: Blackwell, pp. 116-122.

Krieken, Robert van (2005): The "Best Interests of the Child" and Parental Separation: on the "Civilising of Parents", Modern Law Review, 68 (1) 2005: 25-48.

Krieken, Robert van (2006): The ethics of corporate legal personality, in:  Stewart Clegg and Carl Rhodes (eds), Management Ethics: Contemporary Contexts. London/UK: Routledge, pp. 77–96.

Kroes, Rob (1971): Conflict en radicalisme, Meppel, Boom.

Kroode, Herman ten (1982): Stervensbegeleiding: een nieuw woord...een nieuw beroep? Een blik in de literatuur over stervenshulp en stervensbegeleiding, Maandblad Geestelijke volksgezondheid 37 (12), 1306-1321.

Kroode, Herman ten (1987): De oorzaken van de ziekte: gedachten van kankerpatiënten, Metamedica 66, 428-440.

Kroode, Herman ten; Wouters, Cas (1980): Over stervensbegeleiding en professionalisering, Maandblad Geestelijke volksgezondheid 35 (8), 674-682.

Krüger, H.-P. (1987): Rezension - ´Über die Zeit´, Deutsche Zeitschrift für Philosophie 35, 285-287.

Krüger, Hans Joachim (1990): Aspekte der Zivilisationsanalyse von Norbert Elias, in: Brackert, Helmut; Wefelmeyer, Fritz (Hrsg.): Kultur. Bestimmungen im 20. Jahrhundert. Frankfurt a.M., suhrkamp 1587, 317-343.

Krüger, Michael (1996): Körperkultur und Nationsbildung. Die Geschichte des Turnens in der Reichsgründungsära - eine Detailstudie über die Deutschen, Reihe Sportwissenschaft 24, Schorndorf, Verlag Karl Hoffman, 445 ISBN: 3-7780-6731-1.

Kruithof, Bernard (1979): De deugdzame natie. Het burgerlijk beschavingsoffensief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen tussen 1784 en 1860, Symposion - Tijdschrift voor maatschappijwetenschap 1 (1-2), in: Bremen, Jan van; Cruson, Cees; Snell, Helle; Verrips, Jojada; Wolters,Willem; Zwaan, Ton (Red.): Staatsvormingsprocessen in Europa en Azië na 1750, 22-27, (Wiederveröffentlichung in: Bremen, Jan van (Red.): Staatsvormingsprocessen in Europa en Azië na 1750, 's-Gravenhage, 1981, 22-27; Kruithof, Bernard; Noordman, Jan; Rooy; Piet de (Red.): Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Inleiding Bronnen Onderzoek, Sunschrift 198, Nijmegen 1982, 363-377; 3. Auflage 1983, 371-385.)

Kruithof, Bernard (1982a): Het huwelijk als beschavingsideaal. Dagboekfrgm.en van Jacob Huizinga, doopsgezind predikant (1809-1884), Sociologisch Tijdschrift 12 (3), 543-555.

Kruithof, Bernard (1982b): Opvoedingsadviezen van Cats tot Beets. Continuïteit en verscheidenheid, in: Werkgroep Achttiende Eeuw, Onderwijs en opvoeding in de achttiende eeuw. Enseignement & éducation dans les Pays-Bas au dix-huitième siècle. Verslag van het symposium, Doesburg 1982, Dokumentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw, Amsterdam / Maarssen, 169-179. (Wiederveröffentlichung u.d.T.: Continuïteit in opvoedingsadviezen in protestants Nederland van de 17e tot de 19e eeuw', Sociologisch Tijdschrift 9 (3), 476-492.)

Kruithof, Bernard; Rooy, Piet de (1987): Liefde en plichtsbesef. De kinderbescherming in Nederland rond 1900, Sociologisch Tijdschrift 13 (4), Staat en Verzorging, 637-668.

Kruithof, Bernard; Rooy, Piet de (1988): De groei van de ziekenhuisbevalling. Nederland en het buitenland, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 15 (3), 414-445.

Kruithof, Bernard; Verrips, Kitty (1987): De Andere Gelegenheid: Over "Staat en Verzorging", Sociologisch Tijdschrift 14 (3), 493-510.

Krumrey, Horst-Volker (1977): Strukturwandlungen und Funktionen von Verhaltensstandards - analysiert mit Hilfe eines Interdependenzmodells zentraler sozialer Beziehungen, in: Gleichmann, Peter Reinhart; Goudsblom, Johan; Korte, Hermann (Hrsg.): Materialien zu Norbert Elias' Zivilisationstheorie, Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch wissenschaft 233, 1979, 1982, 194-214.

Krumrey, Horst-Volker (1984): Entwicklungsstrukturen von Verhaltensstandarden. Eine soziologische Prozeßanalyse auf der Grundlage deutscher Anstands- und Manierenbücher von 1870 bis 1970, Frankfurt a.M. 1984, Wissenschaftliche Sonderausgabe 1988.

Kuczinski, Christine (1999): Begegnung mit dem Ich und dem Wir. Zur Norbert-Elias-Tagung in Breslau, Kulturpolitische Korrespondenz (1080), 9-12.

Kuhlmann, Stefan (2000): Evolution von Staatlichkeit. Mit einem Exkurs zu Norbert Elias' "Soziogenese des Staates", Politische Vierteljahresschrift, Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft 41, 623-646.

Kuiper, Yme B. (1978a): Geschiedenis en antropologie, Gronik Historisch Tijdschrift, uitgave van de Stichting Groniek 11 (58), 17-22.27.

Kuiper, Yme B. (1978b): Historiserende antropologie: nieuw wetenschapsprogramma in de culturele antropologie, Gronik Historisch Tijdschrift, uitgave van de Stichting Groniek 11 (59), 12-19.

Kunze, Eberhard (1986): Ulrich boxt. Zur Genese einer Werkfigur von R. Musil, in: Fischer, Nanda; Lämmer, Manfred (Hrsg.): Sport und Literatur, Symposium des Lehrstuhls für Sportpädagogik der Technischen Universität München und der DVS (29.11.-1.12.1985) in Feldafing bei München, Clausthal-Zellerfeld, 74-84.

Kunze, Eberhard (1989): Freizeitträume, Körpermasken, Kitsch. Notizen zu (nicht nur) sportbezogenen Diskursen von R. Musil und N. Elias, in: Fischer, Nanda (Hrsg.): Heldenmythen und Körperqualen, Referate zum II. Interdisziplinaeren Symposium Sport und Literatur des Lehrstuhls für Sportpädagogik der TU München und der DVS (21.-23.1.1988) in Feldafing bei München, Clausthal-Zellerfeld, 60-69.

Kuper, Jessica (Ed.) (1987): Key Thinkers, Past and Present, London / New York, Routledge & Kegan Paul.

Kürsat-Ahlers, Elcin (1994): Zur frühen Staatenbildung von Steppenvölkern: Über die Sozio- und Psychogenese der eurasischen Nomadenreiche am Beispiel der Hsiung-Nu und Göktürken mit einem Exkurs über die Skythen, (english translation of title: Early State-Formation among the Peoples of the Steppes: On the Sociogenesis and Psychogenesis of the Eurasion Nomadic Empires, with reference to the Hsiung-Nu and with a Digression on the Scythians), Berlin, Duncker & Humblot, Sozialwissenschaftliche Schriftreihen 28, ISBN: 3-428-07761-X.

Kürsat-Ahlers, Elcin (2003): Civilization and Organized Violence in the Ottoman Empire, in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.

Kuzmics, Helmut (1984): Elias's Theory of Civilization, Telos 61, 83-99.

Kuzmics, Helmut (1985): Rezension - ´Engagement und Distanzierung, Arbeiten zur Wissenssoziologie I´, Österreichische Zeitschrift für Soziologie 10 (1), 111-119.

Kuzmics, Helmut (1986): Verlegenheit und Zivilisation. Zu einigen Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Werk von Goffman und Elias, Soziale Welt - Zeitschrift für sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis 37 (4), 465ff., (english version: Embarrassment and Civilization: On Some Similarities and Differences in the Work of Goffman and Elias, Theory, Culture and Society 8 (2), 1-30; Wiederveröffentlichung in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (2003) (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.)

Kuzmics, Helmut (1987): Civilization, State and Bourgeois Society: The Theoretical Contribution of Norbert Elias, Theory, Culture and Society 4 (2-3), 515-531.

Kuzmics, Helmut (1988a): The Civilizing Process, in: Keane, J. (Ed.): Civil Society and the State. New European Perspectives, London / New York, 149-176.

Kuzmics, Helmut (1988b): Zeitdruck und Individualisierung als Probleme der Moderne. Überlegungen zu den neueren Beiträgen von N. Elias und zu H. P. Duerrs Elias-Kritik, Österreichische Zeitschrift für Soziologie 13 (4), 81 - 91, insbesondere zu: Norbert Elias: Über die Zeit. Arbeiten zur Wissenssoziologie II, 1984; Norbert Elias: Die Gesellschaft der Individuen, 1987.)

Kuzmics, Helmut (1989): Der Preis der Zivilisation. Die Zwänge der Moderne im theoretischen Vergleich, Frankfurt a.M. / New York.

Kuzmics, Helmut (1990a): Das "moderne Selbst" und der langfristige Prozeß der Zivilisation, in: Korte, Hermann (Hrsg.): Gesellschaftliche Prozesse und individuelle Praxis. Bochumer Vorlesungen zu Norbert Elias' Zivilisationstheorie, Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch wissenschaft 894, 216-255.

Kuzmics, Helmut (1990b): Einige Anmerkungen zum zivilisationstheoretischen Verstandnis von alltaglichen Mustern sozialer Verflechtung, Österreichische Zeitschrift für Soziologie 15 (3), 35-54.

Kuzmics, Helmut (1990c): Die Zivilisierung von Arbeit und Arbeitslosigkeit, in: Buchegger, Reiner; Rothschild, Kurt W.; Tichy, G. (Hrsg.): Arbeitslosigkeit, Berlin / Heidelberg, 7-24.

Kuzmics, Helmut (1991a): Das moderne Selbst und die Zivilisierung der Sexualität, in: Kuzmics, Helmut; Mörth, Ingo (Hrsg.): Der unendliche Prozeß der Zivilisation. Zur Kultursoziologie der Moderne nach Norbert Elias, Frankfurt a.M. / New York, 199-218.

Kuzmics, Helmut (1991b): Rezension - ´Norbert Elias über sich selbst´, Soziologische Revue 14 (3), 318-320.

Kuzmics, Helmut (1994): State Formation, Economic Development in North-Western and Central Europe: A Comparison of Long-Term Civilising Processes in Austria and England, Paper presented at the 13th Weltkongress für Soziologie in Bielefeld (18.-23.7.1994), (Wiederveröffentlichung in: Geschichte und Gegenwart - Vierteljahresheft für Zeitgeschichte, Gesellschaftsanalyse und politische Bildung 16 (2), Graz 1997, 80-121.)

Kuzmics, Helmut (1997): Von der Habsburgmonarchie zum "Österreich": Reichspatriotismus, "habsburgischer Mythos" und Nationalismus in den Romanen von Joseph Roth. (english translation of title: From the Habsburg monarchy to `Austria`: Empire patriotism, the `Habsburg Myth` and Nationalism in the novels of Joseph Roth), Archiv für Kulturgeschichte 79 (1), 195-222.

Kuzmics, Helmut (1998): Zur Soziogenese der österreichischen Mentalität, in: Preglau, Max; Richter, Rudolf (Hrsg.): Postmodernes Österreich? Konturen des Wandels in Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Kultur, Schriftenreihe des Zentrums für Angewandte Politikforschung 15, Wien 1998, 2001, 23-44.

Kuzmics, Helmut (2000): Bürgerliche Individualisierung im vormärzlichen Österreich: Grillparzer, der arme Spielmann, in: Beutner, Eduard; Tanzer, Ulrike (Hrsg.): Literatur als Geschichte des Ich, Würzburg, Königshausen & Neumann, 104-117.

Kuzmics, Helmut (2001a): Aristocracy and Bourgeoisie in Late Nineteenth-Century Prussia and England: Comparing Processes of Individualisation in Fontane and Trollope, in: Howe, Patricia; Chambers, Helen (Eds.): Theodor Fontane and the European Context: Literature, Culture and Society in Prussia and Europe, Amsterdam, Rodopi, 153-166.

Kuzmics, Helmut (2001b): Regioni (Europe) tra (Dis)Integration ed Identitá, (deutsche Übersetzung des Titels: (Europäische) Regionen zwischen (Des)Integration und Identität), International Review of Culture and Regional Transition Studies 1, 5-18.

Kuzmics, Helmut (2002): Review - ´Norbert Elias and Modern Social Theory´ von Smith, Dennis, Sociology 36 (3), ISSN:0038-0385, 786-789.

Kuzmics, Helmut; Axtmann, Roland (2000): Autorität, Staat und Nationalcharakter: Der Zivilisationsprozess in Österreich und England 1700-1900, Opladen, Leske und Budrich.

Kuzmics, Helmut (2006a): ‘Soziologie als Erzählung: Die Sprache der Soziologie in "klassischen" Beispielen’, in: Esterbauer, R., Pernkopf, E., Ruckenbauer, H.-W. (eds.): WortWechsel: Sprachprobleme in den Wissenschaften interdisziplinär auf den Begriff gebracht, Würzburg: Königshausen & Neumann, pp. 51–72.

Kuzmics, Helmut (2006b): ‘Violence and pacification in Norbert Elias’s theory of civilisation’, in: Helen Chambers (ed.): Violence, Culture and Identity: Essays on German and Austrian Literature, Politics and Society, Oxford: Peter Lang, pp. 27–45.

Kuzmics, Helmut (2006c): ‘The marketing-character in fiction: Len Deighton’s Close Up (1972) as a sociological description of post-war Hollywood and the process of Americanisation’, in: Irish Journal Sociology, 15 (2) 2006, pp. 23–40.

Kuzmics, Helmut; Roland Axtmann (2007): Authority, State and National Character: The Civilising Process in Austria and England, 1700–1900, Aldershot: Ashgate.

Kuzmics, Helmut; Mörth, Ingo (Hrsg.) (1992): Der unendliche Prozeß der Zivilisation. Zur Kultursoziologie der Moderne nach Norbert Elias, Frankfurt a.M. / New York: Campus.


L (J - K)

Laberge, Suzanne; Harvey, Jean (1995): Introduction; Presentation, Sociologie et Societes 27 (1), 5-14.

Labisch, Alfons (1985): Die soziale Konstruktion der "Gesundheit" und des homo hygienicus: zur Soziogenese eines sozialen Gutes, Österreichische Zeitschrift für Soziologie 10 (3-4), 60-81.

Lacroix, Bernard (1997): Portrait sociologique de l'auteur, in: Norbert Elias: la politique et l'histoire. Textes du Colloque sur Norbert Elias et l'Analyse Politique qui s'est tenu à Paris, (7.-8.4.1994). Sous la direction de Alain Garrigou et Bernard Lacroix, Paris, Armillaire.

Lacroix, Bernard (2000): Pour une science politique reflexive: Enjeux et usages de la reference à Norbert Elias, Tumultes, 15 (2000), pp. 177–201.

Lacroix, Bernard (2002): La contribution de Norbert Élias à l’analyse de la construction sociale de l’État parlementaire, Les Temps des savoirs 4 (2002), pp. 213–40.

Ladurie, Emmanuel Le Roy (1997a): La deuxième mort de Norbert Elias, Le Figaro (30.1.1997).

Ladurie, Emmanuel Le Roy (1997b): Saint-Simon ou le système de la cour. Avec la collaboration de Jean-François Fitou, Paris 1997.

Ladurie, Emmanuel Le Roy (2001): Saint-Simon and the court of Louis XIV, University of Chicago Press, 2001 (appendix: On Norbert Elias, pp. 349-355)

Ladurie, Emmanuel Le Roy (2003): Trop polis pour être honnêtes, in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.

Lahire, Bernard (1993a): Critique - ´Engagement et distanciation. Contributions a la sociologie de la connaissance´, Revue Francaise de Sociologie 34 (4), 673-676.

Lahire, Bernard (1993b): Critique - ´Mozart. Sociologie d'un genie´, Annales 48 (6), 1629-1632.

Lalive d'Epinay, Christian; Boyne, Roy (1991): Individualism and Solidarity Today, Twelve Theses, Theory, Culture and Society 8 (2), 57-74.

Lamo de Espinosa, E. (1991): La sociedad reflexiva. Madrid, CIS.

Lamo de Espinosa, E.; Ibáñez, J.E. Rodríguez (Ed.) (1992): Problemas de teoría social. Madrid, CIS.

Lamo de Espinosa, E.; González, J.; Torres, C. (1994) Sociología del conocimento, Madrid, Alianza.

Langford, Paul (1997): British Politeness and the Progress of Western Manners: An Eighteenth-Century Enigma, Transactions of the Royal Historical Society 6 (7), 53-72.

Lapeyronnie, Didier (2001): Die Formung des Formlosen. Der Rassismus in Frankreich und seine gesellschaftliche wie politische Bedingtheit, in: Bukow, Wolf-Dietrich; Nikodem, Claudia; Schulze; Erika; Yildiz, Erol (Hrsg.) (2001): Auf dem Weg zur Stadtgesellschaft. Die multikulturelle Stadt zwischen globaler Neuorientierung und Restauration, Opladen, 227-240.

Laqueur, T. (1990): Making Sex, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Lasch, Christopher (1985a): Review - ´The Civilizing Process 1: The History of Manners´; ´The Civilizing Process 2: Power and Civility´, Theory and Society 14 (5), 705-720.

Lasch, Christopher (1985b): Historical Sociology and the Myth of Maturity: Norbert Elias's "Very Simple Formula", Theory and Society 14 (5), 705-720.

Lasen-Diaz, Amparo (1995): Critique - ´Sport et civilisation: La Violence maitrisee´, Societes 50, 453.

Lassman, Peter (1996): Two German Men: Civilization, Culture and Politics: Review - ´Reflections on a life´ by Elias, Norbert, Cambridge: Polity Press, 1994; ´My Life in Germany before and after 1933´ by Lowith, Karl, London: Athlone Press, 1994, History of the Human Sciences 9 (1), 107-112.

Lavopa, Anthony (2000): Der Höfling und der Bürger. Reflexionen über Norbert Elias, Historische Anthropologie. Kultur - Gesellschaft - Alltag 8, 119-135.

Layder, Derek (1986): Social Reality as Figuration: A Critique of Elias's Conception of Sociological Analysis, Sociology - The Journal of the British Sociological Association 20 (3), 367ff, (Wiederveröffentlichung in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (2003) (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.)

Layder, Derek (1994): Understanding Social Theory, London etc.: Sage.

Layder, Derek (2005): Understanding Social Theory. 2nd & enlarged edition, London etc.: Sage.

Le Bart, Christian (1996): Norbert Elias, Eric Dunning, Sport et civilisation, Revue française de science politique 46 (6), ISSN: 0035-2950, 1005.

Le Bohec, Jacques (2004a): L’implication des journalistes dans le phénomène Le Pen, Paris: L’Harmattan.

Le Bohec, Jacques (2004b): Les interactions entre les journalistes et J.-M. Le Pen,  Paris: L’Harmattan.

Leipertz, Harald (1999): Eliten. Ein Vergleich der spezifischen Forschung bei C. Wright Mills und Norbert Elias, Aachener Beitragsreihe zur vergleichenden Soziologie und zur China-Forschung 13, Frankfurt a.M. / Bern / Berlin / Oxford / New York / Paris, Peter Lang Publishing Group.

Lemke, Thomas (2001): Max Weber, Norbert Elias und Michel Foucault über Macht und Subjektivierung, Berliner Journal für Soziologie 11 (1), 77-97.

Leonini, Luisa (1981): Review - ´La società di corte´; ´The Civilizing Process: The History of Manners´, Rassegna Italiana di Sociologia 22 (2), 279-283.

Lepenies, Wolf (1977): Ein Außenseiter, voll unbefangener Einsicht. Laudatio auf Norbert Elias anläßlich der Verleihung des Theodor W. Adorno Preises (2.10..1977), in: Elias, Norbert; Lepenies, Wolf: Zwei Reden anläßlich der Verleihung des Theodor W. Adorno Preises 1977, Frankfurt a.M., suhrkamp 954, 7-33, (Zuvor in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (8.10.1977), english version: Norbert Elias: An Outsider Full of Unprejudiced Insight, New German Critique 15, 1978, 57-64.)

Lepenies, Wolf (1982): Zwischenbericht. Norbert Elias wird 85 Jahre alt, Merkur - Deutsche Zeitschrift für Europäisches Denken 36, 635-638.

Lepenies, Wolf  (2006): The Seduction of Culture in German History. Princeton/NJ/USA: Princeton University Press.

Lepoutre, David (1999): Coeur de banlieue. Codes, rites et langages. Paris: Editions Odile Jacob.

Lepsius, M. Rainer (1981): Die sozialwissenschaftliche Emigration und ihre Folgen, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 23, 461-500.

Lepoutre, David, & Isabelle Cannoodt (2005): Souvenirs de Familles Immigrées. Paris: Odile Jacob.

Lethen, Helmut (1995): Kracauer's Pendulum: Thoughts on German Cultural History, New German Critique 65, 37-45.

Levin, Mike: [John Stuart] Mill on Civilisation and Barbarism, London, Routledge.

Levine, Tom (1994): Versuche über die Genese des westlichen Zivilisationsmodells anhand der kulturtheoretischen Ansätze bei Max Weber und Norbert Elias, Working paper, John F. Kennedy Institut für Nordamerikastudien 71, Berlin.

Leyton, Elliott (1997): Men of Blood: Murder in Modern England. London: Penguin.

Leyva, Gustavo; Héctor Vera; Gina Zabludovsky (2002): Norbert Elias : legado y perspectivas. Puebla, México 2002: Universidad Iberoamericana, Golfo Centro.

Li, Kit-Man (1999): Western civilization and its problems: a dialogue between Weber, Elias and Habermas, Avebury series in philosophy, Aldershot.

Liepman, Ruth (1993): Vielleicht ist Glück nicht nur Zufall. Erzählte Erinnerungen, Köln 1993: Kiepenheuer & Witsch

Lietzmann, Hans J. (1996): Kriegerethos und Verfassungslehre. Karl Mannheims und Carl Schmitts Platz in Norbert Elias' "satisfaktionsfähiger Gesellschaft", in: Rehberg, Karl-Siegbert (Hrsg.): Norbert Elias und die Menschenwissenschaft. Studie zur Entstehung und Wirkungsgeschichte seines Werkes, Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1149, 393-423.

Lindenberg, Siegwart M. (1992): Self-Command Capital and the Problem of Agency. Paper presented at the Annual Meetings of the American Sociological Association, Pittsburgh (20.-24.8.1992).

Lindholm, Charles (1988): The Social Structure of Emotional Constraint: The Court of Louis XIV and the Pukhtun of Northern Pakistan, Ethos 16 (3), 227-246.

Lindijer, C. H. (1980): Notities van een praktisch-theoloog over psychotherapie, Wending - Maandblad voor evangelie, cultuur en samenleving 35 (11), Mensbeeld in de psychotherapie, 659-663.

Lindner, Paul (1996): The Category of Space in the Civilization Process according to Norbert Elias, (deutsch: Die Kategorie "Raum" im Zivilisationsprozeß von Norbert Elias), Anthropos 91 (4-6), 513-524.

Linhardt, D. (2001): Le procès fait au Procès de civilisation. A propos d'une récente controverse allemande autour de la théorie du processus de civilisation de Norbert Elias, Politix 55, 151-181.

Linklater, Andrew (2004): ‘Norbert Elias, The Civilising Process and International Relations’, in: International Politics, 41, 2004: 3–35.

Linklater, Andrew (2005): ‘Discourse Ethics and the Civilising Process’, in: Review of International Studies, 31 (1) 2005: 145–54.

Linklater, Andrew (2006a): ‘The Harm Principle and Global Ethics’, Global Society, 20 (3) 2006, pp. 329–43.

Linklater, Andrew (2006b): ‘Cosmopolitanism’, in: A. Dobson and R. Eckersley (eds), Political Theory and the Ecological Challenge, Cambridge: Cambridge University, pp. 109–27.

Linklater, Andrew (2007): ‘Torture and Civilisation’, in: International Relations, 21 (1), pp. 111-118.

Lissenberg, Elisabeth (1979): Kinderen spreken recht. Een onderzoek naar denkbeelden van kinderen over misdaad en straf, Universiteit Amsterdam, proefschrift, Alphen aan den Rijn.

Lissenberg, Elisabeth (1989): Verlagen en verheffen, (Elevate and degrade, [On criminal sociology]), Inaugural lecture, University of Amsterdam (16.5.1989), Alphen aan den Rijn, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 23ff.

Liston, Katie (2005): Playing the ‘Masculine/Feminine’ Game … so he plays harder and she plays softer, PhD thesis, University College Dublin, 2005.

Liston, Katie (2006): Review Essay: Derek Layder on Norbert Elias, in: Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation, no. 26, pp. 5-7.

Locher, G. W. (1983): Over antropologie en geschiedenis: Theoretische Geschiedenis, Driemaandelijkse uitgave van de Stichting Theoretische Geschiedenis 19 (1), 49-63.

Lohmann, Hans-Martin (1990): Der Menschenwissenschaftler. Zum Tode des Philosophen und Soziologen Norbert Elias, Frankfurter Rundschau 178 (3. 8. 1990), 21.

Los, Tessa (1985): Ouderparticipatie. Formalisering van relaties tussen school en huis als onderdeel van toenemende verstatelijking, in: Kleijer, H.; Tillekens H. (Red.): Individualisering en vermaatschappelijking. Aanzetten tot een theorie van de school, SISWO-publicatie 307, Amsterdam, 129-169.

Los, Tessa (1987): Opvoeding en onderwijs "in het Algemeen Belang": veranderingen in de publieke opinie bij het ontstaan van een nationale staat, Sociologisch Tijdschrift 13 (4), 726-750.

Loyal, Steven; Quilley, Stephen (Hrsg.) (2004): The Sociology of Norbert Elias, Cambridge University Press; 

Ludes, Peter (1983): Chancen und Grenzen für Alternativen nach Marx, Freud und Elias, Die Mitarbeit 32 (3), 179-183.

Ludes, Peter (1989a): Drei moderne soziologische Theorien. Zur Entwicklung des Orientierungsmittels Alternativen, Göttingen: Schwartz.

Ludes, Peter (1989b): (Rezension) Über die Zeit. Arbeiten zur Wissenssoziologie II (herausgegeben von Schröter, Michael), Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 41 (4), 747-748.

Ludes, Peter (1995): Langfristige Medienentwicklungen. Zu ihrer Analyse im Lichte der Theorien von Stein Rokkan und Norbert Elias, Historical Social Research / Historische Sozialforschung 20 (2) [74], 55-87.

Lütke, Werner (1989): Zur Entwicklung des Begriffs der Zivilisationskrankheiten. Über den Begriffsgebrauch deutschsprachiger Ärzte im 20. Jahrhundert, Hannover, Dissertation.

Lyon, Margot L. (1994): Dual Aspects of the Body: A Socio-Emotional Approach, Paper presented at the 13th Weltkongress für Soziologie in Bielefeld (18.-23.7.1994).