HyperElias@WorldCatalogue
Sekundärliteratur Norbert Elias, Figurationssoziologie & Zivilisationstheorie/ 
secondary literature on Norbert Elias, figurational sociology & theory of civilization
alle Sprachen/ all languages
Buchstaben M-Q/ letters M-Q 

(M - N - O - P - Q)

Maguire, Joseph A.; Poulton, Emma; Possamai, Catherine (1999a): The War of the Words? Identity Politics in Anglo-German Press Coverage of EURO 96, European Journal of Communication 14 (1), 61-89.

Maguire, Joseph A.; Poulton, Emma; Possamai, Catherine (1999b): Weltkrieg III? Media Coverage of England versus Germany in Euro 96, Journal of Sport & Social Issuses 23 (4), 439-454.

Maguire, Joseph A. (1993): Bodies, Sportscultures and Societies: A Critical Review of Some Theories in the Sociology of the Body, International Review for the Sociology of Sport 28 (1), 33-52.

Maguire, Joseph A. (1999): Global Sport: Identities, Societies, Civilisations, Cambridge / Malden MA, Polity Press.

Maguire, Joseph A. (2003a): Towards a Sociological Theory of Sport and the Emotions: A Process-Sociological Perspective, in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.

Maguire, Joseph A. (2003b): Globalization and Sportization: A Figurational / Process-Sociological Perspective, in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.

Maguire, Joseph A. (2004): Globalisation and the Making of Modern Sport, in: Sportwissenschaft: The German Journal of Sports Science 34 (1) 2004: 7–20.

Maguire, Joseph A.; Mansfield, L. (1998): "No-body's perfect": Women, aerobics and the body beautiful, Sociology of Sport Journal 15 (2), Champaign, Ill., 109-137.

Malcolm, Dominic (1997): Stacking in Cricket: A Figurational Sociological Reappraisal of Centrality, Sociology of Sport Journal 14, Champaign, Ill., 263-282.

Malcolm, Dominic (2002): Cricket and Civilizing Processes: A response to Stokvis, International Review for the Sociology of Sport 37 (1), (Wiederveröffentlichung in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (2003) (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.), 37-57.

Malcolm, Dominic (2004): An Eliasian or Process Sociological Analysis of Cricket: Violence, Nationalism, ‘Race’ and Imperial Relations, Doctoral thesis, University of Leicester.

Malerba, Jurandir (1996): Sobre Norbert Elias, in: Malerba, Jurandir (Pub.): A velha história: teoria, método e historiografia. São Paulo / Campinas: Papirus.

Malerba, Jurandir (1997): A corte no exílio: interpretação do Brasil joanino. Doctoral thesis, Universidade de São Paulo.

Malerba, Jurandir (1999): Entre la sociologia y la historia: Pensar la sociologia figurativa en el contexto de la America portuguesa, (english translation of title: Between Sociology and History: Thinking Figurational Sociology in the context of Portuguese America), Revista Mexicana de Sociologia 2.

Mandalios, John (1999): Civilisation and the Human Subject, New York and Oxford, Rowman and Littlefield.

Mansfield, Louise (2004):  Gender, power and identities in the fitness gym: towards a sociology of the ‘exercise body-beautiful complex’. PhD thesis, University of Loughbourough/UK, 2004.

Maratos, Jason (2003): Time across cultures, ages and therapies, Group Analysis 36 (2), 183-191.

Maré, Patrick H. de (1997): Norbert Elias as I knew Him in the Early 1950s, Group Analysis - The Journal of Group Analytic Psychotherapy 30 (4), London, 525-526.

Marshall, Victor W. (1987): Review - ´The Loneliness of the Dying´, Contemporary Sociology 16 (1), 60-61.

Martens, Albert (1995): Wat mag je van dankredes verwachten? Commentaar op de rede van Richard von Weizsacker, (english translation of title: What Can I Expect from an Acceptance Speech? Commentary on Richard von Weizsacker's Speech), Tijdschrift voor Sociologie 16 (2), 197-199.

Martínez, Alejandro Néstor García (2006): El proceso de la civilización en la sociología de Norbert Elias, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra.

Martinius, Warna Oosterbaan (1986): Questions of Style and Taste - Art, Museums and National Monuments, Netherlands Journal of Sociology - Sociologia Neerlandica 22 (1), 18-35.

Martuccelli, D. (1999): Sociologies de la modernité. L'itinéraire du XXè siècle, Paris, Gallimard.

Marx, Christoph (1996): Staat und Zivilisation. Zu Hans Peter Duerrs Kritik an Norbert Elias, Saeculum 47, 282-300.

Masinthe, David M. (2004): Masculinities in an African Context: A Case of Mozambique, MA thesis, University of Alberta/CA.

Maso, Benjo (1978): Beheersing en scheidslijnen. Een kritiek op de civilisatietheorie van Norbert Elias, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 5 (2), 258-283.

Maso, Benjo (1980): Wetenschappelijkheid als stijlfiguur, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 7 (3), 222-257.

Maso, Benjo (1982a): Het proces van zelfbeperking. Elias' civilisatiegeschiedenis zonder christendom, Vrij Nederland, Boekennummer 20, 30-31.

Maso, Benjo (1982b): Riddereer en riddermoed - ontwikkelingen van de aanvalslust in de late Middeleeuwen (english translation of title: Knightly Courage and Chivalric Honor: Transformations of Aggressiveness in the Late Middle Ages), in: Blok, Anton; Brunt, Lodewijk (Red.): Sociologische Gids - Tijdschrift voor sociologie en sociaal onderzoek 29 (3-4), Beschaving en geweld: antropologische en historische kritiek op de civilisatietheorie van Norbert Elias, 296-325.

Maso, Benjo (1983a): "Vilain moz" en "corteis parole". Het gevoel voor obsceniteit in de Middeleeuwen, (english translation of title: "Vilain moz" and "corteis parole". On the medieval sense of obscenity), Sociologisch Tijdschrift 10 (3), 411-454.

Maso, Benjo (1983b): Review - ´Norbert Elias en de kritiek´, by Zwaan, Ton, Sociologisch Tijdschrift 10 (2), 396-401.

Maso, Benjo (1984): Antwoord, Sociologisch Tijdschrift 11 (1), 178-179.

Maso, Benjo (1989): Zij dorstten niet naar het bloed van hun broeders. De onbloedige strijdwijze in de oorlogvoering in de 11de eeuw, in: Brand, A. J. (Red.): Oorlog in de middeleeuwen, Middeleeuwse studies en bronnen 8, Hilversum, 75-109.

Maso, Benjo (1992): Elias en de neokantianen. Intellectuelle achtergronden van Het civilisatieproces, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 19, 22-64, (english version: Elias and the Neo-Kantians: Intellectual Backgrounds of "The Civilizing Process", Theory, Culture and Society - Explorations in Critical Social Science 12 (3), 43-79.)

Maso, Benjo (1994): Van Cassirers epistemologie tot Freuds metafysica: over het artikel van Kilminster en Wouters, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 20 (3), 133-150.

Maso, Benjo (1995): The Different Theoretical Layers of the Civilizing Process. A Response to Goudsblom, Kilminster and Wouters, Theory, Culture and Society - Explorations in Critical Social Science 12 (3), 127-146.

Mastenbroek, Willem Frans Gerard (1974): Onderzoek bij organisatieontwikkeling, in: Rijkeboer, M.; Verhallen, H. J. G. (Red.): Valkuilen in de organisatie-ontwikkeling. De rolopvatting van veranderkundigen in organisaties, Agologische bibliotheek 3, Groningen, 53-74.

Mastenbroek, Willem Frans Gerard (1978): Macht. Recente inzichten over een beladen begrip, Intermediair 14 (23), 13-17.

Mastenbroek, Willem Frans Gerard (1981): Conflicthantering en organisatieontwikkeling, Alphen aan den Rijn / Brussel 1981, 1992, (english version: Conflict management and organization development, Chichester / New York 1987; Conflict management and organization development - extended Edition, Chichester / New York 1993; indonesische Version: Penanganan konflik dan pertumbuhan organisasi, Jakarta 1986.)

Mastenbroek, Willem Frans Gerard (1982): Management: McGregor èn Machiavelli, Bedrijfskunde. Tijdschrift voor modern management, Deventer 54 (3), 204-215.

Mastenbroek, Willem Frans Gerard (1983): Management; samenwerking èn rivaliteit, in: Handboek voor managers, Deventer, 401-417.

Mastenbroek, Willem Frans Gerard (1984): Onderhandelen, Aula pocket 737, Utrecht 1984, (english version: Negotiate, Oxford / New York 1989; italienische Version: Negoziare: concetti, modelli, esercizi. Presentazionedi Marcello Dell'Utri, Torino 1991; deutsche Version: Verhandeln. Strategie, Taktik, Technik, Frankfurt a.M. 1992.)

Mastenbroek, Willem Frans Gerard (1987): Het "Partijen in een systeem-model": Handgrepen voor organisatievernieuwing, in: Cozijnen, Anton Jan; Vrakking, Willem J. (Red.): Inleiding in de organisatieveranderkunde, Alphen aan den Rijn, 90-110.

Mastenbroek, Willem Frans Gerard (1988a): A Dynamic Concept of Revitalization, Organizational Dynamics. A quarterly review of organizational behavior for professional managers 16, New York, 52-61.

Mastenbroek, Willem Frans Gerard (1988b): Informatiesysteem, organisatie-ontwerp en organisatietheorie: Tijdschrift voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid (6), M & O, 430-442.

Mastenbroek, Willem Frans Gerard (1988c): Produktieve energie: nieuwe balansen tussen coöperatie en competitie, in: Swanink, Jacobus Johannes (Red.): Werken met de Organisatiecultuur - de harde gevolgen van de zachte factor, Vlaardingen, 29-44.

Mastenbroek, Willem Frans Gerard (1997): Norbert Elias als organisatiesocioloog, (english translation of title: Norbert Elias as Organizational Sociologist), Sociologische Gids 44 (1), 28-40, special issue: The Relevance of Norbert Elias for Organizational Sociology.

Mastenbroek, Willem Frans Gerard (1999): Negotiating as Emotion Management, Theory, Culture and Society - Explorations in Critical Social Science 16 (4), 49-73.

Mathers Winn, David E. (1994): Emotion and Social Structure in Criminal Justice: Linking Interaction and Social Integration, Paper presented at the 13th Weltkongress für Soziologie in Bielefeld (18.-23.7.1994).

Matzner, Egon (1979): Die Soziogenese des Staates nach Elias und Schumpeter und ihr Beitrag zu einer Theorie staatlicher Interventionen, Berlin, Wissenschaftszentrum, Seriennr.II M 79-57.

Maurer, Michael (1989): Der Prozeß der Zivilisation. Bemerkungen eines Historikers zur Kritik des Ethnologen Hans Peter Duerr an der Theorie des Soziologen Norbert Elias, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 40 (4), 225-238.

May, David (2001): Die Etablierten-Außenseiter-Beziehung als Grammatik urbanen Zusammenlebens, in: Bukow, Wolf-Dietrich; Nikodem, Claudia; Schulze, Erika; Yildiz, Erol (Hrsg.): Auf dem Weg zur Stadtgesellschaft: Die multikulturelle Stadt zwischen globaler Neuorientierung und Restauration, Opladen, Leske und Budrich, 159-171.

Mayer, Andreas (1995): (Rezension) Macht und Ohnmacht im neuen Europa. Zur Aktualität der Soziologie von Nobert Elias, Österreichische Zeitschrift für Soziologie 20 (1), 98-101.

Mayerhofer, Wolfgang Ludwig (1998): Disziplin oder Distinktion? Zur Interpretation der Theorie des Zivilisationsprozesses von Norbert Elias, (english translation of title: Discipline or distinction? On the interpretation of Norbert Elias's Theory of the Civilising Process), Kölner Vierteljahrshefte für Sozialwissenschaften, München, Leipzig: Duncker & Humblot, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 50 (2), 217.

Mayntz, Renate; Nedelmann, Birgitta (1987): Eigendynamische soziale Prozesse, Anmerkungen zu einem analytischen Paradigma, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 39 (4), 648-668.

Mazlish, Bruce (2004): Civilisation and Its Contents, Stanford/Ca./USA: Stanford University Press.

McCarthy, E. Doyle (1985): Review - ´The Civilizing Process 1: The History of Manners´, Symbolic Interaction 8 (2), 320-324.

McNeill, William H. (1995): Keeping Together in Time. Dance and Drill in Human History. Cambridge, Mass., Harvard University Press, ISBN: 0-674-50229-9.

McNeill, William H. (1998): The Disruption of Traditional Forms of Nature, Essay and Discussion. Introductory essay by William H. McNeill, Proceedings of a conference held in Luxembourg, July 12-13, 1996, Amsterdam, ISBN: 90-5589-121-5.

Meier, Christian (1978): Fragen und Themen zu einer Theorie historischer Prozesse, in: Faber, K.G.; Meier, Ch. (Hrsg.): Theorie der Geschichte, Band2, München, 11-66.

Meier-Dallach, Hans-Peter (1990): Auf die Wendeltreppe des Bewußtseins: Hochparterre, Zeitschrift für Design, Architektur und Umwelt 3 (1-2), Zürich, 56-60.

Meja, Volker; Misgeld, Dieter; Stehr, Nico (Eds.) (1987): Modern german Sociology European perspectives, New York: Columbia University Press, 1987.

Meja, Volker; Stehr, Nico (1990) (Eds.): Knowledge and Politics: The Sociology of Knowledge Dispute, London / New York, Routlegde.

Melbin, Murray (1993): Review - ´Time. An Essay´, Contemporary Sociology 22 (6), 872.

Mellor, Philip A.; Shilling, Chris (1997): Re-Forming the Body: Religion, Community and Modernity, Theory, Culture and Society, London, ISBN: 0-8039-7722-0 (hardback); 0-8039-7723-9 (paperback).

Mennell, Stephen John (1977): "Individual" Action and its "Social" Consequences in the Work of Norbert Elias, in: Gleichmann, Peter Reinhart; Goudsblom, Johan; Korte, Hermann (Eds.): Human Figurations: Essays for - Aufssätze für Norbert Elias, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, Sonderband, 99-109.

Mennell, Stephen John (1981): Montaigne, Civilisation, and Sixteenth-Century European Society, in: Cameron, Keith (Ed.): Montaigne and His Age, University of Exeter, 69-85.

Mennell, Stephen John (1984): Review - The Court Society, Sociology 18 (1), 112-114.

Mennell, Stephen John (1985a): All Manners of Food: Eating and Taste in England and France from the Middle Ages to the Present, Oxford 1985 (französische Version: Français et Anglais à table du moyen âge à nos jours, Paris 1987; deutsche Version: Die Kultivierung des Appetits, Frankfurt a.M. 1988; niederländische Version: Smaken verschillen. Eetcultuur in Engeland en Frankrijk vanaf de middeleeuwen tot nu, Amsterdam 1989.)

Mennell, Stephen John (1985b): The Loneliness of the Dying, Sociology 19 (4), 634-635.

Mennell, Stephen John (1985c): All Manners of Food, Oxford / New York, (deutsche Version: Die Kultivierung des Appetits. Die Geschichte des Essens vom Mittelalter bis heute, Frankfurt a.M. 1988.)

Mennell, Stephen John (1986a): Prospects for the History of Food, Gronik Historisch Tijdschrift (95), Uitgave van de Stichting Groniek, 7-21.

Mennell, Stephen John (1986b): Über die Zivilisation der Eßlust: Zeitschrift für Soziologie 15, 406-421.

Mennell, Stephen John (1986c): Review - ´The Loneliness of the Dying´, Social Policy and Administration 20 (1), 80-83.

Mennell, Stephen John (1987a): Eten in Nederland, De Gids 150 (2-3), 199-207.

Mennell, Stephen John (1987b): On the Civilizing of Appetite, Theory, Culture and Society 4 (2-3), 373-403, (Wiederveröffentlichung in: Featherstone, Mike; Hepworth, Mike et al. (Eds.): Social Process and Cultural Theory, 1991, Thousand Oaks, CA, London Sage Publications, 126-156, erneut in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (2003) (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.)

Mennell, Stephen John (1989a): Parsons and Elias: Sociologie et Sociétés, Critique sociale et création culturelle 21 (1), 69ff., (Wiederveröffentlichung in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (2003) (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.)

Mennell, Stephen John (1989b): Norbert Elias. Civilization and the Human Self-Image, Oxford / New York.

Mennell, Stephen John (1989c): Decivilizing Processes. Theoretical Significance and some Lines for Research, Paper zum 84th Annual Meeting der American Society Association, August 1989, San Francisco, (Wiederveröffentlichung in: International Sociology 5(2), 1990, 205-223, erneut in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (2003) (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.)

Mennell, Stephen John (1990a): Decivilising Processes: Theoretical Significance and Some Lines for Research, Sociology 5 (2), 205-213.

Mennell, Stephen John (1990b): Norbert Elias, 1897-1990: Personal Reflections on a Remarkable Life, Thesis Eleven 27, 152-166.

Mennell, Stephen John (1990c): The Globalization of Human Society as a Very Long-Term Social Process: Elias's Theory, Theory, Culture and Society 7 (2-3), 359-371.

Mennell, Stephen John (1991a): Reply to Pels and Kilminster - Norbert Elias: Civilization and the Human Self-Image (reply to symposium participants), Theory, Culture and Society 8; (2), 185-189.

Mennell, Stephen John (1991b): On the Civilizing of Appetite, in: Featherstone, Mike; Hepworth, Mike (Eds.): Body: Social Process and Cultural Theory; Thousand Oaks, Sage Publications, Inc, 126-156.

Mennell, Stephen John (1992a): Norbert Elias: An introduction, Oxford 1992, 2nd edition Dublin 1998.

Mennell, Stephen John (1992b): Norbert Elias, in: Beilharz, Peter (Ed.): Social Theory: A Guide to Central Thinkers, North Sydney, Australia, Allen & Unwin, 76ff.

Mennell, Stephen John (1994): The Present State of Figurational Sociology: Theoretical Problems and Recent Research, Paper presented at the 13th Weltkongress für Soziologie in Bielefeld (18.-23.7.1994).

Mennell, Stephen John (1994): The Formation of We-Images: A Process Theory, Social Theory and the Politics of Identity, C Calhoun, Oxford, Blackwell, 175-197, (Wiederveröffentlichung in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (2003) (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.)

Mennell, Stephen John (1995): 'Technization and Civilization': Introductory Remarks, Theory, Culture and Society 12 (3), 1-5.

Mennell, Stephen John (1996): Sociogenetic Connections between Food and Timing, Food and Foodways 6, Basel, 195-205.

Mennell, Stephen John (1997a): A Sociologist at the Outset of Group Analysis: Norbert Elias and his Sociology, Group Analysis - The Journal of Group Analytic Psychotherapy 30 (4), 489-514.

Mennell, Stephen John (1997b): L'envers de la médaille: Le Processus de Décivilisation, in: Garrigou, Alain; Lacroix, Bernard (Dir.): Norbert Elias: la Politique et l'Histoire. Textes du Colloque sur Norbert Elias et l'Analyse Politique qui s'est tenu à Paris, (7.-8.4.1994), Paris, Armillaire.

Mennell, Stephen John (2003): Asia and Europe: Comparing Civilizing Processes, in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.

Mennell, Stephen John (2006): Elias and the counter-ego: personal recollections, in: History of the Human Sciences 2006 19: 73-91.

Mennell, Stephen John (2007a): Review Essay on: Norbert Elias: 'The Genesis of the Naval Profession, edited and with an introduction by René Moelker and Stephen Mennell. Dublin: UCD Press', in: Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation, no. 27 (2007), pp. 8-10.

Mennell, Stephen John (2007b): The American Civilising Process. Cambridge/UK: Polity Press.

Mennell, Stephen John; Featherstone, Michael (1989): Norbert Elias's Contribution to the Sociology of Culture, Paper zum 84th Annual Meeting der American Sociological Association, August 1989, San Francisco.

Mennell, Stephen John; Goudsblom, Johan (1997): Civilising Processes - Myth or Reality? Review - 'Der Mythos vom Zivilisationsprozeß', by Duerr, Hans-Peter, Comparative Studies in Sociology and History 39 (4), An International quarterly 39, 727-731, (Wiederveröffentlichung in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (2003) (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.)

Mennell, Stephen John; Korte, Elke; Bogner, Artur (1986): Über die Zivilisierung der Esslust, Zeitschrift für Soziologie 15 (6), 406-421.

Mennell, Stephen John; Mineau, S. (1989): Parsons et Elias, Sociologie et Societes 21 (1), 69-86.

Mercure, Daniel (1998): Critique - ´Du temps´, Sociologie du travail XL (3), 410-411.

Merz-Benz, Peter-Ulrich (1996a): Richard Hönigswald und Norbert Elias - Von der Geschichtsphilosophie zur Soziologie, in: Orth, Ernst Wolfgang; Aleksandrowicz, Dariusz (Hrsg.): Studien zur Philosophie Richard Hönigswald. Studien und Materialien zum Neukantianismus, Band 7, Würzburg, Königshausen und Neumann, 180-204.

Merz-Benz, Peter-Ulrich (1996b): Verstrickt in Geschichte: Norbert Elias in seiner Breslauer Zeit, in: Rehberg, Karl-Siegbert (Hrsg.): Norbert Elias und die Menschenwissenschaft. Studie zur Entstehung und Wirkungsgeschichte seines Werkes, Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1149, 40-57.

Merz-Benz, Peter-Ulrich (1997): Ideologiekritik oder Entideologisierung der Gesellschaft. Karl Mannheim und Norbert Elias, (english translation of title: Ideological criticism, or removing ideology from society: Karl Mannheim and Norbert Elias), Berliner Journal für Soziologie 7 (2), 183-196.

Messelken, Karlheinz (1990): Rezension - ´Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert´, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 42 (4), 760-763.

Messner, Rudolf (1990): Die Bildungstheorie von Norbert Elias, in: Gorzka, Gabriele; Rudolf Messner und Christoph Oehler (Hg.): Wozu noch Bildung? Beiträge zu einem unerledigten Thema der Hochschulforschung, Kassel 1990: Wissenschaftl. Zentrum f. Berufs- und Hochschulforschung d. Gesamthochschule Kassel, S. 33-58.

Mestrovic, Stjepan Gabriel (1997): Postemotional Society. Foreword by David Riesman, London, Sage Publications.

Meurkens, Peter (1986): Katholieke moraal en privé-gedrag in Kempenland, Psychologie en maatschappij 10 (4), 428-441, (english version: Catholic Ethics and Private Behaviour in Old Kempenland, in: Boissevain, Jeremy; Verrips, Jojada (Eds.): Dutch Dilemmas: Anthropologists Look at the Netherlands, Assen 1989.)

Meyer, Birgit (1987): Weten moet geweten worden. De sexuele voorlichting van de Nieuw-Malthusiaanse Bond van 1881-1900, Skript, Hist. Tijdschrift 9 (4), 273-285.

Meyer, Heinz Dieter (1994): The Refinement of Taste: On a Mechanism of the Civilization of Manners, Paper presented at the 13th Weltkongress für Soziologie in Bielefeld (18.-23.7.1994).

Meyer-Palmedo, Ingeborg (1985): Das dörfliche Verwandtschaftssystem. Struktur und Bedeutung: Eine Figurations-Analyse, Frankfurt a.M. / New York, Campus Forschung 420.

Michon, Pascal (2001): La sociologie peut-elle sortir scule de son dualisme? Le cas de Norbert Elias, Cahiers internationaux de sociologie 110, 143-171.

Mihelic, Marian (1983): Figurationssoziologie als Entwicklungstheorie, Münchner Beiträge zur Entwicklungssoziologie. Reihe: Soziologenkorrespondenz neue Folge 10, 225-267.

Miles, M. (1992): Carnal Knowing: Female Nakedness and Religious Meaning in the Christian West, Tunbridge Wells, Burns & Oates.

Miller, Leslie J. (1987): Uneasy Alliance: Women as Agents of Social Control, Canadian Journal of Sociology - Cahiers canadiens de sociologie 12 (4), 345-361.

Miranda, Javier Noya (1994): Una economía moral internacional? Elias, Polanyi y la legitimación ciudadania social europea, Revista Española de Investigaciones Sociológicas (65), 103-134.

Misztal, Barbara A. (2000): Informality: Social Theory and Contemporary Practice, London, Routledge, ISBN: 0-415-15673-4 (hbk); 0-415-15674-2 (pbk).

Mitchell, Duncan (1979): Review - ´Human Figurations: Essays for - Aufsätze für Norbert Elias´, by Gleichman, Peter Reinhard; Goudsblom, Johann; Korte, Hermann (Eds.) (1977), British Journal of Sociology 30 (2), 239-240.

Mitzman, Arthur (1992): Historische Identität und die Identität des Historikers, Psyche 46 (9), 847-873.

Moelker, René (2003a): De militaire sociologie van Norbert Elias: Studies in de genese van het beroep van marineofficier, Amsterdams sociologisch tijdschrift 30, (english version: Norbert Elias, maritime supremacy and the naval profession: on Elias's unpublished studies in the genesis of the naval profession, The British Journal of Sociology 54 (3), 373-390.)

Moelker, René/ J. Soeters (eds., 2003b): Krijgsmacht en Samenleving: Klassieke en eigentijdse inzichten [Armed Forces and Society: Classical and Contemporary Insights], Amsterdam: Boom.

Mongardini, Carlo (1991): E possibile la societa? Il contributo di Norbert Elias, Studi di Sociologia 29 (4), 421-427.

Mongardini, Carlo (1992): Wie ist Gesellschaft möglich in der Soziologie von Norbert Elias, Jahrbuch fuer Soziologiegeschichte, 161-169.

Mongardini, Carlo (1995): Distanze e processi di socializzazione nella cultura tardo-moderna, Studi di Sociologia 33 (2), 131-143.

Mongardini, Carlo (1995): L'Idee de societe chez Georg Simmel et Norbert Elias, Cahiers Internationaux de Sociologie 99, 265-278.

Mongardini, Carlo (1996): "Wie ist Gesellschaft möglich?" - Georg Simmel, Norbert Elias und die Aufgaben einer soziologischen Neuorientierung, in: Rehberg, Karl-Siegbert (Hrsg.): Norbert Elias und die Menschenwissenschaften. Studien zur Entstehung und Wirkungsgeschichte seines Werkes. Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1149, 291-302.

Montesinos, Rafael (1992): La genesis de la modernidad en Norbert Elias, Sociologica 7 (20), 125-146.

Mooij, Annet (1993): Geslachtsziekten en besmettingsangst. Een hist.-sociologische studie, 1850-1990, Amsterdam, Boom, (english version: Out of otherness: characters and narrators in the Dutch venereal disease debates 1850-1990. Translated from the Dutch by Beverely Jackson, Wellcome Institute, series in the History of medicine, Clio medica 47, Amsterdam / Atlanta GA 1998, ISBN: 90-5352-092-9.)

Morée, Marjolein (1987): Harmonieuze ongelijkheid als schone schijn, Sociologisch Tijdschrift 14 (2), 290-311.

Morée, Marjolein (1988a): De strijd om de symmetrie. Het streven naar gedeeld ouderschap in de jaren zeventig en tachtig, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 15, 485-506.

Morgan, Michael (1998b): Review - ´The Norbert Elias Reader´ by Goudsblom, Johan; Mennell, Stephen (Eds.), Sociology 32 (4), 887-889.

Morgan, Catherine Anne (2001): The Demise of the Nation-State? A Reappraisal of the State-society problem in Sociology and International Relations Theory, PhD thesis, University of Leeds, 2001.

Morgan, Catherine Anne (2003): The Figurational Imagination and International Relations, in: Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation, no. 20 (2003), pp. 3, 6.

Morgan, Marjorie (1993):, Manners, Morals and Class in England, 1774–1858. New York/USA: St Martin’s Press.

Mörth, Ingo (1986): Kultur und Religion in der Dritten Welt: Widerstand und Anpassung, Zerstörung und Neuschöpfung, Österreichische Zeitschrift für Soziologie 11 (3), 103-119.

Mörth, Ingo (1988): Artikel 'Zivilisation', in: Drehsen, V. et al. (Hrsg.): Wörterbuch des Christentums, Gütersloh und Zürich 1988, 1384-1385.

Mörth, Ingo; Kuzmics, Helmut (1991a): Norbert Elias und die Kultursoziologie der Moderne, in: Kuzmics, Helmut; Mörth, Ingo (Hrsg.): Der unendliche Prozeß der Zivilisation. Zur Kultursoziologie der Moderne nach Norbert Elias, Frankfurt, Campus Verlag, 7-32.

Mörth, Ingo (1991b): Rezension - ´Der Preis der Zivilisation. Die Zwänge der Moderne im theoretischen Vergleich', von Kuzmics, Helmut, Österreichische Zeitschrift für Soziologie 16 (3), Wien, 114-116.

Mörth, Ingo (1993): Rezension - ´Mozart. Zur Soziologie eines Genies´, Soziologische Revue 16 (1), 33-38.

Mörth, Ingo (2007): The shoe-lace breaching experiment. Norbert Elias as Ethnomethodologist - An almost unknown text on a breaching experiment, in: Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundatiuon, no. 27 (2007), pp. 4-6.

Moses, A. D. (1999): Review - ´The Germans: power struggles and the development of habitus in the nineteenth and twentieth centuries´, H-Net - Humanities & Social Sciences Online, H-German.

Mosse, George (1978): Review - ´The Civilizing Process: The History of Manners´, New German Critique 15, 178-183.

Mosse, George (2000): Confronting History, A Memoir, Madison, University of Wisconsin Press, 210-211.

Mouzelis, Nicos (1993): On Figurational Sociology, Theory, Culture and Society 10 (2), 239-253, (Wiederveröffentlichung in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (2003) (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.)

Mouzelis, Nicos (1995): Sociological Theory. What went wrong? Diagnosis and remedies, London / New York: Routledge, ISBN: 0415127203, 0415076943.

Mozetic, Gerald (1983): Probleme und Aktualität der idiographischen Methode, in: Frey, Gerhard; Zelger, Josel (Hrsg.): Der Mensch und die Wissenschaften vom Menschen. Band II: Die kulturellen Werte, Innsbruck, 777-787.

Mozetic, Gerald (1991): "Der Mann ohne Eigenschaften" und die Zwänge der Moderne. Ein soziologischer Beitrag aus zivilisationstheoretischer Perspektive in: Kuzmics, Helmut; Mörth, Ingo (Hrsg.): Der unendliche Prozeß der Zivilisation. Zur Kultursoziologie der Moderne nach Norbert Elias, Frankfurt a.M. / New York, 153-171.

Muchembled, Robert (1990): Die Erfindung des modernen Menschen. Gefühlsdifferenzierung und kollektive Verhaltensweisen im Zeitalter des Absolutismus, Reinbek b. Hamburg.

Muchembled, Robert (1996): Elias und die neuere historische Forschung in Frankreich, in: Rehberg, Karl-Siegbert (Hrsg.): Norbert Elias und die Menschenwissenschaft. Studie zur Entstehung und Wirkungsgeschichte seines Werkes, Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1149, 275-287.

Muchembled, Robert (1997): Ideologiekritik oder Entideologisierung der Gesellschaft - Karl Mannheim und Norbert Elias, Berliner Journal für Soziologie 7 (2), Humboldt Universität zu Berlin, 183-196.

Mulcahy, Thomas (2005): How the 'Outsider' may become 'Established', in: Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation, no. 23, pp. 4-6.

Mulder, Ernst (1982): Elias en opvoeding, in: Kruithof, Bernhard; Noordman, Jan; Rooy, Piet de (Red.): Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Inleiding Bronnen Onderzoek, Sunschrift, 198, Nijmegen 1982, 23-27.

Mulder, Ernst (1985): Psychoanalytici aan de dans, Sociologisch Tijdschrift 11 (4), 764-769.

Münch, Richard (1982): Theorie des Handelns. Zur Rekonstruktion der Beitragsreihe von Talcott Parsons, Emile Durkheim und Max Weber, Frankfurt a.M. 1982, suhrkamp, 1988, suhrkamp taschenbuch wissenschaft 704.


N  (M - O - P - Q

Naegeler, Günter (1988): Sublimierungskonzept und Komplementaritätsprinzip. Bemerkung zum Verhältnis von Psychoanalyse und Soziologie, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 40, 464-484.

Naegeler, Günter (1996): Zivilisationsbegriff und Sublimierungskonzept. Einige Bemerkungen zum Verhältnis von Biographie und Zivilisationstheorie bei Norbert Elias. in: Rehberg, Karl-Siegbert (Hrsg.): Norbert Elias und die Menschenwissenschaften. Studien zur Entstehung und Wirkungsgeschichte seines Werkes, Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1149, 123-133.

Nagbøl, Søren (1983): Om Norbert Elias, in: Augias (Hg. Leif Ludwig Albertsen; Germanistisches Institut, Universität Aarhus), ISSN 0108-0059, Nr. 11, S. 5-38

Nagbøl, Søren (1994): Norbert Elias - Back in Frankfurt 1977-1978, Paper presented at the 13th Weltkongress für Soziologie in Bielefeld (18.-23.7.1994).

Nascimento, Jorge Carvalho do (1996): Contribuição à leitura de Norbert Elias, Cadernos, Universidade Federal do Sergipe 2 (3), 19-31.

Neckel, Sighard (1997): Etablierte und Außenseiter und das vereinigte Deutschland. Eine rekonstruktive Prozeßanalyse mit Elias und Simmel, (english translation of title: Involvement and Detachment in Unified Germany: A reconstructive process analysis with Elias and Simmel), Berliner Journal für Soziologie 7 (2), Humboldt-Universität zu Berlin, 205-216.

Neiburg, Federico Guillermo (1997b): A Auto-Análise de Elias. Jornal de Resenhas - Folha de São Paulo, 4.

Neiburg, Federico Guillermo (1998): O Naciocentrismo das Ciências Sociais e as Formas de Conceituar A Violência Política e Os Processos de Politização da Vida Social, in: Dossier Norbert Elias,1 Ed., São Paulo: Usp, 37-62.

Neiburg, Federico Guillermo (1999): Norbert Elias y los Alemanes. La Biografía de un Autor y de una Nación, Apuntes de Investigación 3 (4), Buenos Aires, 114-124.

Neiburg, Federico Guillermo (2000a): Apresentação À Edição Brasileira. A sociologia das relações de poder de Norbert Elias, in: Norbert Elias: Os estabelecidos e os ´outsiders´: sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor.

Neiburg, Federico Guillermo (2000b): Revisão Tecnica do livro Os Estabelecidos e os Outsiders, de Norbert Elias.

Nel, Berndine F. (1994): Frontiers of Irony: Shifting Borders and the Shaping of the Afrikaner, Paper presented at the 13th Weltkongress für Soziologie in Bielefeld (18.-23.7.1994).

Nelson, Benjamin (1978): Der Ursprung der Moderne. Vergleichende Studien zum Zivilisationsprozeß, Frankfurt a.M.

Neville, Peter (1999): Norbert Elias: Civilisation and De-civilisation, Total Liberty - A Journal of non-aligned Anarchism 1 (4), 5-7.

Neville, Peter (2000): Norbert Elias: Civilisation and Decivilisation, Social Science Teacher, The Journal of the Association for the Teaching of the Social Sciences 29 (2), 10-12.

Newton, Tim (1996): Resocialising the Subject? A Re-Reading of Grey's "Career as a Project of the Self...", Sociology 30 (1), 137-144.

Newton, Tim (1999): Power, Subjectivity and British Industrial and Organisational Sociology: The relevance of the work of Norbert Elias, Sociology - The Journal of the British Sociological Association 33 (2), 411-441.

Newton, Tim (Ed.) (2001a): Elias and Organizations, Organization 8 (3), special issue, London, Sage.

Newton, Tim (2001b): Organization: The Relevance and the Limitations of Elias, in: Newton, Tim (Ed.) (2001): Elias and Organizations, Organization 8 (3), special issue, London, Sage, 467-496.

Newton, Tim (2003a): Creating the New Ecological Order? Elias and Actor-Network Theory, in: Academy of Management Review 27 (4): 523-40.

Newton, Tim (2003b): Credit and civilization, The British Journal of Sociology 54 (3), 347-371.

Newton, Tim (2003c): Crossing the Great Divide: Time, Nature and the Social, in: Sociology, 37 (3), 2003: 433-57.

Nicolson, Harold (1955): Good Behaviour, Being A Study Of Certain Types Of Civility, Constable & Co., London: 1955.

Nielsen, Donald A. (1990): Norbert Elias: Civilization and the Human Self-Image, Sociological Analysis 51 (2), 227-229.

Nierop, Tom (1995): Globalization, International Networks and the Regional Paradox, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 22 (1), special issue on Globalisation.

Niestroj, Brigitte H. E. (1989): Norbert Elias: A Milestone in Historical Psycho-Sociology. The Making of the Social Person, Journal of Historical Sociology 2 (2) 136-160.

Nijhof, Gerhard; Wilterdink, Nico A. (1989): Over de methodologie van beschrijving en interpretatie in Eliaans historisch-sociologisch onderzoek, (english translation of title: On the Methodology of Description and Interpretation in Historical-Sociological Research in the Tradition of Elias), Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 16 (1), 70-88.

Nijhof, Gerhard (1994): Over Elias: herinneringen en anekdotes door H. Israëls, M. Komen en Abram de Swaan, Sociologische Gids 41 (6), 459ff.

Nijman, Jan (1995): World Cities in the Process of Globalization, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 22 (1), special issue on Globalisation.

Nischwitz, Guido (1991): Die Entwicklung der deutschen Landwirtschaft im langfristigen Prozeß der europäischen Zivilisation. Überlegungen zur Transformation von Norbert Elias' Prozeß- und Figurationssoziologie in die (Agrar-)Geographie, Geographische Zeitschrift 79 (4), 195-211.

Nixon, Paul J. (1994): Beyond Elias: The 13th World Congress of the International Sociological Association, Bielefeld, 18-24 July 1994, Figurations 2.

Nixon, Paul J. (1995): The Elias Papers at the Deutsches Nationalarchiv, Marbach am Neckar, Figurations 3.

Nixon, Paul J. (1998a): Foulkes, Elias and Human Figurations, Group Analysis - The Journal of Group Analytic Psychotherapy 31 (1), 5-19.

Nixon, Paul J. (1998b): Sociality - Music - Dance: Human Figurations in a Transylvanian Valley, Skrifter från Institutionen för Musikvetenskap 34, Göteborgs Universitet, ISBN: 91 85974 49-8; ISSN: 0348-0879.

Noiriel, Gerard (1994): The Concept of "National Habitus" in the Sociology of Norbert Elias, Paper presented at the 13th Weltkongress für Soziologie in Bielefeld (18.-23.7.1994).

Nolte, Ernst (1991): Geschichtsdenken im 20. Jahrhundert. Von Max Weber bis Hans Jonas, Berlin / Frankfurt a.M. 1991, 1992, 565-571, 575, 592 und 600-601.

Nolte, Paul (1988): Geschichte und Gesetzmässigkeiten. Hypothesenbildung und Abstraktion in der Geschichtswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung von Vilfredo Pareto und Norbert Elias, Soziologische Revue 11 (1) 97-99.

Nowotny, Helga (1990): In Memoriam Norbert Elias, in: Wagner, P.; Wittrock, B.; Whitley, R. (Eds.): Discourses on Society: The Shaping of the Social Science Disciplines, Yearbook in the Sociology of the Sciences 15, Dordrecht / Boston, Kluwer.

Nowotny, Helga (1992): Time and Social Theory: Towards a Social Theory of Time, Time and Society 3 (1), 421-454.

Nowotny, Helga; Taschwer, Klaus (Hrsg.) (1993): Macht und Ohnmacht im neuen Europa. Zur Aktualität der Soziologie von Norbert Elias, (english translation of title: Power and Powerlessness in the New Europe: The Present Significance of the Sociology of Norbert Elias), Wiener Universitätsverlag. 

Noya-Miranda, Francisco Javier (1994): Una economia moral internacional? Elias, Polanyi y la legitimacion de la ciudadania social europea, Revista Espanola de Investigaciones Sociológicas 65, 103-134.


O  (M - N - P - Q)

Oakes, Guy; Vidich, Arthur J. (1999): Collaboration, Reputation and Ethics in American Academic Life, Hans H. Gerth and C. Wright Mills, Champaign, IL, University of Illinois Press, ISBN: 0-252-02484-2.

O'Donnell, Ian (2005a): Review on 'John Carter Wood: Violence and Crime in 19th Century England', in: Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation, no. 23, pp. 13-14.

O'Donnell, Ian (2005b): Lethal Violence in Ireland, 1841 to 2003: Famine, Celibacy and Parental Pacification, British Journal of Criminology (doi:10.1093/bjc/azi01525), pp. ? (Preprint).

Oesterdiekhoff, Georg W. (1995): Wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung und empirisch angeleitete Rekonstruktion der soziologischen Rationalisierungstheorie. Weber, Elias und Piaget im Vergleich, in: Sahner, Heinz; Schwendtner, S. (Hrsg.): 27. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Halle an der Saale - Gesellschaften im Umbruch, herausgegeben in deren Auftrag von Lars Clausen, Sektionen und Arbeitsgruppen, Kongreßband II, Opladen, Westdeutscher Verlag.

Oesterdiekhoff, Georg W. (2000): Zivilisation und Strukturgenese. Norbert Elias und Jean Piaget im Vergleich, Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1461.

Ogborn, Miles (1995): Knowing the Individual: Michel Foucault and Norbert Elias on Las Meninas and the Modern Subject, in: Pile, Steve; Thrift, Nigel (Eds.): Mapping the subject: Geographies of Cultural Transformation, London / New York: Routledge, 57ff.

Okumura, Takashi (2001): Elias: Boryoku eno Toi, (english translation of title: Elias: Enquiries into Violence), Tokyo, Keiso Shobo Publishing.

Olnon, Luuc (1986): Van bewaking naar bescherming: De zorg voor misdadige en verwaarloosde kinderen gedurende de negentiende eeuw, Publikatiereeks Sociologisch Instituut, Universiteit van Amsterdam.

Olofsson, Gunnar (1996): Norbert Elias, in: Andersen, Heine; Kaspersen, Lars Bo (Hrsg.): Klassisk og moderne samfundsteori, Kopenhagen, Hans Reitzels Forlag, 420-437, (english version: Norbert Elias, in: Andersen, Heine; Kaspersen, Lars Bo (Eds.) (2000): Classical and Modern Social Theory, Oxford, Blackwell, 361-752, ISBN: 0-631-21287-6 (hardback); 0-631-21288-4 (paperback).)

Oncii, Ayse (2000): Elias ve medeniyetin oykusu', (english translation of title: Elias and the Story of Civilization), Toplum ve Bilim (english translation of title: Science & Society) 84, 8-17.

O’Neill, Margaret Marie (2004): Music and Power in Eighteenth-century Court Society, PhD thesis, University College Dublin.

Oosterbaan, Henny (1982):Verhoudingen en omgangsvormen in een algemeen ziekenhuis, Sociologisch Tijdschrift 9 (1), 105-121.

Oosterbaan, Henny; Zeldenrust, Winkie (1985a): Gescheiden wegen. Sociale netwerken, protoprofessionalisering, psychische problemen en hulpzoekend gedrag bij gescheiden mensen, Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid-reeks 84, Utrecht.

Oosterbaan, Henny; Zeldenrust, Winkie (1985b): Van vage klacht tot psychisch probleem. Protoprofessionalisering in open en gesloten netwerken, Maandblad Geestelijke volksgezondheid 43 (9), 939-953.

Oosterhuis, Robert (1984): De sociologendagen 1984: Tribale binding, kunde en perspectief: Skript, Hist. Tijdschrift 6 (2), Sociologie en geschiedenis, 163-166.

Oosterhuis, Robert; Smithuijs, Cas (1987): De Swaan als Mythenjäger, Sociologisch Tijdschrift 14 (1), 177-183.

Opitz, Claudia (Hrsg., 2005): Höfische Gesellschaft und Zivilisationsprozess. Norbert Elias' Werk in kulturwissenschaftlicher Perspektive, Köln/ Weimar/ Wien 2005: Böhlau.

Orlowski, Hubert (1992): Rezension - ´Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert´, Polish Western Affairs 33 (1), 273-275.

Orth, Ernst Wolfgang; Alexandrowicz, Dariusz (Hrsg.) (1996): Studien zur Philosophie. Richard Hönigswalds, Studien und Materialien zum Neukanntianismus 7, Würzburg.

Osborne, Peter (1993): Review - ´Time. An Essay´, Radical Philosophy 64, 42-43.

Oßwald-Bargende, Sybille (2000): Die Mätresse, der Fürst und die Macht: Christina Whilhelmina von Grävenitz und die höfische Gesellschaft, Frankfurt a.M. / New York, Campus.

Osterdiekhoff, Georg W. (2000): Zivilisation und Strukturgenese. Norbert Elias und Jean Piaget im Vergleich, Frankfurt/Main 2000: Suhrkamp.

Ostmann, Alex (1997): Review - ´The Germans. Power Struggles and the Development of Habitus in the Nineteenth and Twentieth Centuries´, German Politics 6 (3), pp. 198-199.

Otter, Chris (2005): ‘The Civilising of Slaughter: The Development of the British Public Abattoir, 1850–1910’, in: Food and History 3 (2) 2005, pp. 29–51.

Otterloo, Anneke van (1983): De herleving van de beweging voor natuurlijk en gezond voedsel, Sociologisch Tijdschrift 10 (3), pp. 507-545.

Otterloo, Anneke van (1985): Voedzaam, smakelijk en gezond. Kookleraressen en pogingen tot verbetering van eetgewoonten tussen 1880 en 1940, Sociologisch Tijdschrift 12 (3), pp. 495-542.

Otterloo, Anneke van (1986): Over culinaire culturen in Noord en Zuid. Enkele opmerkingen bij de sociogenese van nationale stijl en regionale variaties in Nederland: Gronik Historisch Tijdschrift, Uitgave van de Stichting Groniek (95), Voedselgeschiedenis, 36-55.

Otterloo, Anneke van (1988): De industrialisering van keuken en koken. Toenemende bindingen tussen huishoudens en bedrijven van 1920 tot 1970, Tijdschrift voor Vrouwenstudies 9 (1), [33], 3-27.

Otterloo, Anneke van (1989): Het regime van dik en dun. Moeders over voeding en opvoeding, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 15 (4), pp. 608-633.

Ouédraogo, Jean-Bernard (1997): Violences et communautés en Afrique noire. La région Comoé entre règles de concurrence et logiques de destruction, Burkina Faso, Collection Etudes Africaines, Violence and Community in Black Africa, Montréal 1998; Paris, L'Harmattan.

Overlander, Gabriele (1994): Die Last des Mitfühlens: Aspekte der Gefühlsregulierung in sozialen Berufen am Beispiel der Krankenpflege, (english translation of title: The Burden of Compassion: Aspects of the Regulation of Feeling in the Caring Professions, with reference to Nursing), Frankfurt a.M., Mabuse-Verlag Wissenschaft.


P  (M - N - O - Q)

Pak, Mi-ae (2000): Patriarchat durch konfuzianische Anstandsnormen. Eine Analyse der traditionellen koreanischen Gesellschaft anhand der Zivilisationstheorie von Norbert Elias, Marburg.

Pallaver, Günther (1987): Das Ende der schamlosen Zeit. Die Verdrängung der Sexualität in der frühen Neuzeit am Beispiel Tirols, Österreichische Texte zur Gesellschaftskritik 32, Wien.

Pallaver, Günther (1989): Der Streit um die Scham. Zu Hans Peter Duerrs Demontage des "Zivilisationsprozesses", Österreichische Gesellschaft für Soziologie (Hrsg.): Österreichische Zeitschrift für Soziologie 14, Wiesbaden, 63-71.

Papcke, Sven (1986): Weltferne Wissenschaft. Die deutsche Soziologie der Zwischenkriegszeit vor dem Problem des Faschismus / Nationalsozialismus, in: Papcke, Sven (Hrsg.): Ordnung und Theorie. Beitragsreihe zur Geschichte der Soziologie in Deutschland Darmstadt, 168-222.

Peeters, Harry (1985): Hist. gedragswetenschap. Theorieën, begrippen en methoden. Een bijdrage tot de studie van menselijk gedrag op de lange termijn, Meppel / Amsterdam 1978.

Peeters, Harry; Gielis, Marcel; Caspers, Charles (1985): Civilisatietheorie van Norbert Elias, in: Peeters, Harry; Gielis, Marcel; Caspers, Charles (Red.): Literatuurgids hist. gedragswetenschappen, Baarn, 159-162 (english version: Historical behavioural sciences: a guide to the literature. Published with the assistance of Verrycken, Amber; Janssen, Arnwald; Caspers, Thijs, Tilburg 1988).

Pels, Dick (1991): Elias and the Politics of Theory. Part of Review Symposium - Norbert Elias: Civilization and the Human Self-Image, Theory, Culture and Society - Explorations in Critical Social Science 8, 177-183.

Pennacchioni, Irene (1991): Portrait du sociologue en cavalier du lac de Constance: ou quelques digressions a propos du realisme en sciences sociales, Societes 33, 247-252.

Perakyla, Anssi (1986): The Loneliness of the Dying, Acta Sociologica 29 (2), 193-194.

Pflaum, Georg Michael (1961): Geschichte des Wortes Zivilisation, München, Dissertation.

Phélippeau, Éric (1995): Le Baron de Mackau en politique: Conribution à l'étude de la professionalisation politique. Thèse pour le doctorat de science politique, Université de Paris X - Nanterre.

Phélippeau, Éric (1997): Sociogenèse de la profession politique, in: Garrigou, Alain; Lacroix, Bernard (Dir.): Norbert Elias: la politique et l'histoire. Textes du Colloque sur Norbert Elias et l'Analyse Politique qui s'est tenu à Paris, (7.-8.4.1994), Paris, Armillaire, (Wiederveröffentlichung in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (2003) (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.)

Phélippeau, Éric (2002): L'invention de l'homme politique moderne, Paris, Belin ISBN: 2-7011-3058-1.

Phillips, Derek (1982a): De lof van de schuld. Moraliteit en schuld in de moderne tijd, De Gids 145 (3-4), 145-162.

Phillips, Derek (1982b): Franke en het vulgair sociologisch determinisme, De Gids 145 (8), 569-571.

Phillips, Timothy, and Philip Smith (2004): ‘Emotional and behavioural responses to everyday incivility: challenging the fear/avoidance paradigm’, in:  Journal of Sociology 40 (4) 2004: 378–99.

Phillips, Timothy and Philip Smith (2006): ‘Rethinking Urban Incivility Research: Strangers, Bodies and Circulations’, in: Urban Studies, 43 (5–6) 2006: 879–901.

Pinell, Patrice (1996): Modern Medicine and the Civilising Process, Sociology of Health and Illness, A journal of medical sociology 18 (1), Oxford, 1-17, (Wiederveröffentlichung in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (2003) (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.)

Pines, Malcolm (Ed.) (1997): Group Analysis: The Journal of Group Analytic Psychotherapy 30 (4), special issue Norbert Elias. Contents: Pines, Malcolm: Foulkes and Elias (475-476); Dunning, Eric: Sport in the Quest for Excitement: Norbert Elias's contributions to the Sociology of Sport (477-487); Mennell, Stephen John: A Sociologist at the Outset of Group Analysis: Norbert Elias and his Sociology (489-514); Brown, Dennis: Conversation with Norbert Elias (515-524); de Maré, Patrick B.: Norbert as I knew him in the early 1950s (525); Foulkes, Elizabeth: Some personal recollections of Norbert Elias (525-529).

Pines, Malcolm (2001): Response to 'the Social Unconscious: A Post-Foulkesian Perspective' by Farhad Dalal, Group analysis 34 (4), 557-561.

Pinker, Robert (1998): On Norbert Elias: On Civilization, Power and Knowledge. Selected writings, The Times 4963, Literary supplement, ISSN: 0307-661X, 29-30.

Pleij, Herman (1988): De sneeuwpoppen van 1511. Literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd, Meulenhoff editie 1018, Amsterdam / Leuven.

Poll, K. L (1972): Sociologie als alkunde, in: Poll, K. L: De beklemde elite. Essay over het relativiteitsbeginsel in de cultuur, Amsterdam, Meulenhoff editie E 290, 92-103.

Pomian, K.(1999): Sur l'histoire, Paris, Gallimard.

Ponce de Leoon, Omar G. (1991): Review - ´La soledad de los moribundos´, Revista Espanola de Investigaciones Sociológicas 53, 239-242.

Post, Arjan (2000): Is het informaliseringsproces van richting veranderd? Margriet Weet Raad, 1978 -1998, (english translation of title: Has the informalisation process changed direction? Changes in power balances, morals and manners in a Dutch agony column, 1978 -1998), Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 27 (4), 446-476.

Powell, Padgett (1990): Eine Frau mit Namen Drown, (Übersetzung: Rowohlt, Harry), Frankfurt a.M., suhrkamp taschenbuch 1516.

Powelson, John P. (1994): Centuries of Economic Endeavor: Parallel Paths in Japan and Europe and their Contrast with the Third World, Ann Arbor MI, ISBN: 0-472-10547-7.

Pratt, John (1998): Towards the Decivilising of Punishment? Social and Legal Studies 7, 487-515.

Pratt, John (1999): Norbert Elias and the Civilized Prison, The British Journal of Sociology 50 (2), 271-297, (Wiederveröffentlichung in: Dunning, Eric; Mennell, Stephen (2003) (Eds.): Norbert Elias - 4 Volume Set, London, Sage Publications.)

Pratt, John (2000a): The Return of the Wheelbarrow Men. Or the Arrival of Postmodern Penality? British Journal of Criminology (40), 127-145.

Pratt, John (2000b): Sex Crime and the New Punitiveness, in: Simon, Leonore M. J.; Felthous, Alan R. (Eds.): Behavioural Sciences and the Law 18 (2-3), special issue: Sex Offenders: Part 2/3, 131-409.

Pratt, John (2002): Punishment and Civilisation: Penal Tolerance and Intolerance in Modern Society, London, Sage, ISBN: 0-7619-6209-3 (hardback), 0-7619-6210-7 (paperback).

Pressel, Alfred (1986): Rezension - 'Sport im Zivilisationsprozess', Soziologische Revue 9 (2), 194-196.

Provenzano, Maria Rosaria (2003): Elias's Figurational Sociology and its reception into Italian Sociology, in: Figurations.Newsletter of the Norbert Elias Foundation, no. 22, pp. 8-9.


Q (M - N - O - P)

Quilley, Steven (2004a): Ecology, "Human Nature" and Civilising Processes: Biology and Sociology in the Work of Norbert Elias, in: Steven Loyal and Stephen Quilley, eds, The Sociology of Norbert Elias: Introduction and New Directions. Cambridge: Cambridge University Press.

Quilley, Steven (2004b): ‘Social Development as Trophic Expansion: Food systems, Prosthetic Ecology and the Arrow of History, Amsterdam Sociologisch Tijdschrift, 31 (3): 321-48.

Quilley, Steven, & Stephen Loyal (2005a): Eliasian Sociology as a "Central Theory" for the Human Sciences, in: Current Sociology, 53 (1).

Quilley, Steven (2005b): Two Review Essays (on Anton Blok: Honor and Violence, & Philip Sutton: Nature, Environment and Society), in: Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation, no. 23, pp.