Procesul civilizarii: cercetari sociogenetice si psihogenetice / Vol. 1, Transformari ale conduitei in straturile laice superioare ale lumii occidentale

    În centrul acestei cercetări se situează modalităţile de conduită considerate tipice pentru oamenii civilizaţi ai lumii apusene. Problema ridicată aici este relativ simplă. Oamenii lumii occidentale nu se comportă dintotdeauna în felul pe care îl considerăm în prezent specific, ca semn distinctiv, pentru omul "civilizat". Dacă vreunul dintre contemporanii noştri civilizaţi din Occident s-ar putea transpune nemijlocit într-o perioadă trecută a propriei sale societăţi, de pildă în epoca feudală a Evului Mediu, ar descoperi acolo mult din ceea ce azi consideră "necivilizat" la alte societăţi, în linii mari, percepţia sa nu s-ar deosebi de ceea ce declanşează la el în prezent conduita oamenilor aparţinând societăţilor feudale din afara lumii apusene, în funcţie de poziţia şi de înclinaţiile sale, s-ar simţi uneori atras de viaţa mai sălbatică, mai puţin dependentă şi mai aventuroasă a acestei societăţi, alteori ar resimţi repulsie faţă de obiceiurile "barbare", de lipsa de curăţenie şi de grosolănia de care s-ar izbi în acea societate. Orice ar înţelege prin "civilizaţia" proprie, ar percepe fără echivoc faptul că aici, în această perioadă din trecutul istoriei occidentale, nu are de-a face cu o societate care să fie "civilizată" în acelaşi sens şi în aceeaşi măsură ca civilizaţia apuseană de azi.
      S-ar putea ca această stare de lucruri să fie evidentă în conştiinţa multor oameni şi lor să nu li se pară necesar a o aduce din nou în discuţie. Dar ea provoacă o întrebare, despre care nu se poate afirma la fel de îndreptăţit că s-ar evidenţia cu claritate şi cu precizie în conştiinţa generaţiilor contemporane, în ciuda faptului că, pentru perceperea noastră de sine, nu este lipsită de semnificaţie. Cum s-a petrecut de fapt această transformare, această "civilizare" în Occident ? în ce a constat ? Ce a declan-şat-o, a determinat-o, a impulsionat-o ?
      Iată problemele esenţiale, la a căror rezolvare doreşte să contribuie studiul de faţă.
      Pentru a nivela calea ce duce la înţelegerea acestora, deci într-o oarecare măsură ca introducere la însăşi problematica specifică, mi s-a părut necesar să urmăresc diversele semnificaţii şi valorizări care îi este folosit conceptul de civilizaţie în Germania şi în Franţa. Acestei probleme îi este dedicat primul capitol. Ar putea fi util scopului nostru să relativizăm întrucâtva antiteza dintre "cultură" şi "civilizaţie", privând-o de firescul care îi este atribuit. Ar contribui, de asemenea, într-o oarecare măsură la aceasta dacă vom facilita pentru germani înţelegerea istorică a conduitei specifice francezilor şi englezilor, iar pentru francezi şi pentru englezi înţelegerea conduitei germanilor. Dar, în cele din urmă, va servi şi la explicitarea unei anumite tipologii a procesului de civilizare.

 
Procesul civilizarii: cercetari sociogenetice si psihogenetice / Vol. 2, Transformari ale societatii. Schita unei teorii a civilizarii

În starea extremă de dezintegrare feudală a Occidentului încep, după cum am demonstrat, să acţioneze anumite mecanisme sociale de interrelaţionare, care impulsionează integrarea, formarea unor uniuni tot mai mari. Din luptele concurenţiale şi de eliminare a unor unităţi teritoriale mai mici, a senioriilor teritoriale, care se formează în luptele de eliminare a unor unităţi şi mai mici, se dezvoltă treptat câteva mai puternice, ca în cele din urmă dintre ele să se aleagă o unitate războinică învingătoare. Cea care obţine victoria formează centrul de integrare al unei unităţi mari de dominaţie, formează centrala monopolistă a unei organizaţii statale, în cadrul căreia se contopesc treptat numeroase ţinuturi şi grupări umane care concuraseră liber mai înainte, pentru a forma o reţea umană mai mult sau mai puţin unitară, mai mult sau mai puţin echilibrată, de un ordin superior de mărime.
      În prezent, aceste state formează din nou la rândul lor împreună sisteme asemănătoare de echilibru ale unor uniuni umane aflate în concurenţă liberă, ca pe vremuri unităţile mai mici, care acum sunt unificate în cadrul acestora. Treptat, sub presiunea tensiunilor, sub constrângerea mecanismelor concurenţiale, care menţin întreaga noastră societate în permanenţă într-o mişcare plină de lupte şi de crize, aceste state sunt de asemenea din ce în ce mai puternic împinse în direcţia unei opoziţii reciproce. La rândul lor, numeroase uniuni de dominaţie aflate în rivalitate sunt în aşa fel întrepătrunse, încât fiecare uniune care se opreşte din evoluţie, care nu dobândeşte un spor de putere, se expune pericolului de a deveni mai slabă şi dependentă de alte state. Ca în orice sistem de echilibru, cu tensiuni concurenţiale tot mai accentuate şi fără monopol centralizat, uniunile statale foarte puternice, care formează axele primare de tensiuni din cadrul acestui sistem de echilibru, tind reciproc la o necontenită mişcare în spirală, la extinderea şi consolidarea poziţiei de putere. Lupta pentru supremaţie şi, în felul acesta, conştient sau nu, pentru formarea monopolurilor asupra unor ţinuturi mai mari este în plină desfăşurare. Iar dacă în prezent este vorba în primul rând încă de supremaţia asupra unor continente, ulterior, corespunzător unei interrelaţionări tot mai strânse a unor ţinuturi extinse, se prefigurează, cât se poate de neechivoc, lupta pentru supremaţie asupra unui sistem de interrelaţionare ce va cuprinde întreaga parte locuită a Pământului.

source: http://www.elibris.ro/index.php?cod=car3d40f1d6de02b&op=prezentare