A németekről

Szép feladat lenne megírni egy társadalom életrajzát, hiszen – az egyén életéhez hasonlóan – a korábban szerzett tapasztalatok a nemzetek életére, jelenére és fejlődésére is hatással vannak (Norbert Elias)

"A németekről" című kötetben Norbert Elias azokat a specifikusan német hagyományokat keresi, amelyek a huszadik század civilizációs katasztrófájához vezettek. Miként vált lehetségessé az új barbárság, mi a magyarázata a háború utáni nemzedékek viselkedésének, melyek a weimari köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság terrorista mozgalmainak okai, hasonló és eltérő vonásai?

source: Helikon Kiadó