A németekről

Minden népre, nemzetre vonatkozóan fel lehet tenni a kérdést, hogy milyenek is ők, milyen az olasz, az angol, a román, vagy éppen a magyar, de ugyanez a kérdés valahogy másképpen szól, más a jelentése, jelentősége a németek esetében. Ezredéves történelmük mindössze 12 éve adja a viszonyítási alapot, megkerülhetetlenül, ez minősít, magyaráz meg mindent visszamenőleg a történelmükben, vagy legalábbis helyezi a hangsúlyokat erre, vagy arra. Természetesen végső soron Elias is azt próbálja megérteni, miként lehet az, hogy ez a kultúrnép, éppen ez hozta önmagára és az emberiségre Hitlert és a „Hitlerájt”, hogy a német történelmi fejlődés sajátos elemei hogyan alakíthatták ki azt az embertípust, amellyel aztán ezt a borzalmat meg lehetett csinálni, ill. csináltatni. Mély elemzését adja német államfejlődés problémáinak, a német polgárság és nemesség sajátos viszonyának és szerepének, a németek és szomszédai, ill. riválisai kapcsolatának, de nemcsak a múltat elemzi, hanem a jelent is, ami persze már múlt, hiszen a tanulmányok 60 és 85 között íródtak, elemzi pl. a terrorizmust is, amely akkoriban a legnagyobb társadalmi probléma volt az NSZK-ban.

A könyvből most csak egyetlen részt emelek ki, ami azt hiszem, nagyon jellemző Elias szemléletmódjára, vagyis hogy olyan apróságoknak is nagy figyelmet szentel, mint pl. a párbajozás, a párbajképesség. 70 oldalon át foglalkozik ezzel, és a végére meggyőzi az olvasóját, hogy ez bizony nem is olyan jelentéktelen kérdés. A párbajképesség a jobb körökhöz való tartozást jelentette a németeknél és egy nagyon agresszív, a konfliktusokat erővel megoldó ritualizált magatartásmintát, amelyet nem utolsósorban az egyenruhás, brutálisan verekedő, szigorúan hierarchizált, ivó és tivornyázó diákegyesületek, diáktestületek ápoltak, közvetítettek és tettek általános érvényűvé a bismarcki, egységes Németországban is. A diákok állandóan verekedtek, levágták egymás fülét, orrát és a sebek a bátorság látható jelei voltak, s aki nem verekedett megfelelően, azt kitaszították az egyletből. Mellesleg a párbajozást hiába tiltották, ha 1856-ban maga a berlini rendőrfőnök is bárbajozott- és bele is halt. Elias ezt írja: A párviadalon edzett embernek a társadalom által felerősített harci impulzusai féken tartásához a társadalom támogatására van szüksége, világos alá- és fölérendeltségi viszonyokra, a parancsolás és engedelmeskedés hierarchiájára. Az így kialakított emberi habitusból hiányzott az együttérzés. Aki gyengének mutatkozott, nem számított. Alapjában véve arra nevelték ezeket az embereket, hogy keményen odacsapjanak, mihelyt úgy érezték, gyengébbel állnak szemben, és azonnal, egyértelműen éreztessék a másikkal fölényüket és az illető alárendeltségét. Ezt elmulasztani gyengeségre vallott, márpedig a gyengeség megvetendő tulajdonságnak számított.

A könyv nem ígér felhőtlen kikapcsolódást, de nagyon izgalmas és további kérdéseket vet fel az olvasóban. Pl. azt, hogy mit írna ma Elias a németekről, az újraegyesítés után. Amit ő már nem érhetett meg, mert 1989-ben meghalt.

Lukácsi Béla

source: Magyar Radio online; http://www.radio.hu/index.php/read/10693/hozottrovat/36